Klachten

Klachten van cliƫnten

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder, ook de vrijgevestigde, verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en een geschillenregeling te hebben.

Ben je ontevreden over een NVRG-geregistreerde systeemtherapeut en is je therapeut in dienst bij een instelling? Dan kun je een beroep doen op de klachtenprocedure van de instelling.

Ben je ontevreden over een NVRG-geregistreerde systeemtherapeut en is je therapeut vrijgevestigd? Dan kun je een beroep doen op de klachtenregeling waar de therapeut bij aangesloten is. Veel bij de NVRG-geregistreerde systeemtherapeuten zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Voor meer informatie over deze regeling, klik hier.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij:

 

Klachten van leden

College van Beroep

Conflicten tussen leden van de vereniging, adviescommissies en het bestuur met betrekking tot de toepassing van de statuten en reglementen kunnen worden voorgelegd aan het College van Beroep.

Vertrouwenspersoon

NVRG-leden die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties  en behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek hierover, kunnen zich wenden tot een van de twee vertrouwenspersonen.

Klachten over opleiders

Heb je klacht over je supervisor of leertherapeut? Dan kun je een beroep doen op een door de NVRG erkende leersupervisor voor bemiddeling. Kijk hiervoor in de Leersupervisorenlijst.

Heb je een klacht over je TTC-gever? Richt je dan tot het desbetreffende opleidingsinstituut.