Klachten

Klachten van cliƫnten

Cliënten die een klacht hebben over een bij de NVRG-geregistreerde systeemtherapeut  kunnen terecht bij:

 

 

Klachten van leden

College van Beroep

Conflicten tussen leden van de vereniging, adviescommissies en het bestuur met betrekking tot de toepassing van de statuten en reglementen kunnen worden voorgelegd aan het College van Beroep.

 

Vertrouwenspersoon

NVRG-leden die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties  en behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek hierover, kunnen zich wenden tot een van de twee vertrouwenspersonen.

 

Klachten over opleiders

Heb je klacht over je supervisor of leertherapeut? Dan kun je een beroep doen op een door de NVRG erkende leersupervisor voor bemiddeling. Kijk hiervoor in de Leersupervisorenlijst.

Heb je een klacht over je TTC-gever? Richt je dan tot het desbetreffende opleidingsinstituut.