Kosten lidmaatschap

Contributie

Alle genoemde tarieven gelden voor het jaar 2024

  • Lid systeemtherapeut (LID ST): € 341,95
  • Lid in opleiding tot systeemtherapeut (LIO ST): € 263,77 (dit tarief geldt voor maximaal drie jaar)
  • Lid systeemtherapeutisch werker (LID STW): € 196,62
  • Lid in opleiding tot systeemtherapeutisch werker (LIO STW): € 151,43 (dit tarief geldt voor maximaal twee jaar)
  • Gepensioneerd Lid systeemtherapeut (LID ST PEN): € 225,92*
  • Gezinstarief Lid systeemtherapeut: € 257,67**
  • Gezinstarief Lid systeemtherapeutisch werker: € 96,47**

*Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ben je niet meer werkzaam in loondienst, eigen praktijk of als NVRG-opleider? Dan kun je je laten registreren als gepensioneerd LID ST PEN. Je kunt het lidmaatschap LID ST PEN aanvragen met het Aanvraagformulier gepensioneerd lid. Bij aanvraag voor 1 december, gaat het nieuwe lidmaatschap in per 1 januari er opvolgend.

**Leden die op hetzelfde adres wonen en aangeven slechts één abonnement op het Tijdschrift Systeemtherapie en het Tijdschrift Gezinstherapie Wereldwijd te willen ontvangen, ontvangen korting op de contributie. Deze korting geldt voor het gezinslid dat het laagste tarief betaalt. Indien je van deze regeling gebruik wilt maken, mail je verzoek dan vóór 1 januari naar: nvrg@nvrg.nl.


Administratiekosten

De administratiekosten voor het aanvragen van een lidmaatschap bedragen € 86,56.


Vermelding eigen praktijk

De kosten voor de vermelding van de eigen praktijk op de website van de NVRG bedragen € 47,62.