Lid Systeemtherapeutisch werker

Om lid systeemtherapeutisch werker te worden moet je voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen, heb je een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeutisch werker gevolgd en verricht je minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutisch werk binnen de zorg- en welzijnssector.

 

Opleidingsreglement

 

 

 • Vooropleidingseisen lid systeemtherapeutisch werker (LID STW)

  Vooropleidingseisen

  • Je hebt een afgeronde bachelor-opleiding op hbo- of universitair niveau gericht op de zorg- of welzijnssector.
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

   

  In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging.

   

  Toetsingsverzoek

  Indien je niet zeker bent of je vooropleiding en/of werkervaring (werkterrein) voldoen aan de door de NVRG gestelde eisen, dan adviseren wij je contact op te nemen met de ledenadministratie: ledenadm@nvrg.nl of 020-6123078.

   

 • Opleidingseisen lid systeemtherapeutisch werker (LID STW)

  De opleiding tot systeemtherapeutisch werker bestaat uit:

  • minimaal 100 uur Theoretisch Technische Cursus STW (TTC STW).
  • supervisie


  Hier vind je de door de NVRG erkende STW-opleidingen. 

  TTC STW

  In de TTC STW ligt de nadruk op het toepassen van de theorie in de praktijk. Elke cursist brengt casuïstiek uit de eigen werksituatie in.

  Supervisie

  Je volgt twee supervisiereeksen over systeemtherapeutisch werken bij twee verschillende door de NVRG erkende supervisoren. Je volgt eerst een groepssupervisiereeks en daarna een individuele supervisiereeks. De eisen waaraan de supervisiereeksen moeten voldoen staan beschreven in het Opleidingsreglement.

  Je kunt pas starten met je supervisie na afronding van de eerste 25 uur van een TTC STW.

  Zoek je een door de NVRG erkende supervisor? Kijk dan in de Supervisorenlijst.

  De afspraken die je met je supervisor maakt, leg je vast in een Supervisiecontract.

  Na het afronden van elke supervisiereeks vul je een Verklaring Supervisie STW in. Deze verklaring moet zowel door jou als door de supervisor worden ondertekend. De verklaringen voeg je toe bij je Aanvraagformulier lid systeemtherapeutisch werker (STW).

  Competenties systeemtherapeutisch werker

  De eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker worden bepaald aan de hand van het competentieprofiel syteemtherapeutisch werker. Hierin wordt beschreven over welke competenties de systeemtherapeutisch werker moet beschikken om het vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen.

 • Werkervaringseisen lid systeemtherapeutisch werker (LID STW)

  Je kunt je lidmaatschap aanvragen als je, gerekend vanaf de start van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker, minstens twee jaar, gedurende twee dagdelen per week, systeemtherapeutisch werk hebt verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

 •  

   

Lidmaatschap aanvragen

Je kunt je lidmaatschap aanvragen bij het bureau van de NVRG. Mail het Aanvraagformulier lid systeemtherapeutisch werker (STW) met de daartoe behorende bewijsstukken naar nvrg@nvrg.nl.

Om de administratieve verwerking van je aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om het aanvraagformulier en alle bewijsstukken in één document (pdf) op te nemen.

Wil je tijdens je opleiding tot systeemtherapeutisch werker al lid worden van de NVRG? Dan kun je lid in opleiding (LIO STW) worden. Om lid in opleiding te worden moet je voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen en werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector.