Lid Systeemtherapeutisch werker

Heb je interesse in de opleiding tot systeemtherapeutisch werker? Wanneer je deze hebt afgerond, kun je lid systeemtherapeutisch werker (LID STW) worden bij de NVRG.

Om lid systeemtherapeutisch werker te worden, moet je voldoen aan de:

 • vooropleidingseisen: de eisen zoals door de NVRG gesteld; én
 • opleidingseisen: je hebt een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeutisch werker gevolgd, én
 • werkervaringseisen: je verricht minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutisch werk.

Hieronder vind je een toelichting op deze eisen. 

 

 

 • Vooropleidingseisen lid systeemtherapeutisch werker (LID STW)

  Vooropleidingseisen

  • Je hebt een afgeronde bachelor-opleiding op hbo- of universitair niveau gericht op de zorg- of welzijnssector.
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

   

  Toetsingsverzoek

  Twijfel je of je voldoet aan de vooropleidingseisen van de NVRG voor het lidmaatschap lid systeemtherapeutisch werker? Stuur een mail aan nvrg@nvrg.nl voordat je met het opleidingstraject begint. Mocht je niet voldoen aan de eisen, dan kun je er in bepaalde gevallen voor kiezen een toetsingsverzoek te doen. Als je hiertoe besluit, dan ontvang je een mail de link naar een online toetsingsverzoek en leggen we dit voor aan de Toelatingsadviescommissie. We brengen hiervoor administratiekosten in rekening. Mocht je op een later moment lid worden van de NVRG, dan brengen we deze kosten niet meer in rekening.  

 • Opleidingseisen lid systeemtherapeutisch werker (LID STW)

  De opleiding tot systeemtherapeutisch werker bestaat uit:

  • minimaal 100 uur Theoretisch Technische Cursus STW (TTC STW).
  • supervisie

  Hier vind je de door de NVRG erkende STW-opleidingen. 

  TTC STW

  In de TTC STW ligt de nadruk op het toepassen van de theorie in de praktijk. Elke cursist brengt casuïstiek uit de eigen werksituatie in.

  Supervisie

  Je volgt twee supervisiereeksen over systeemtherapeutisch werken bij twee verschillende door de NVRG erkende supervisoren. Je volgt eerst een groepssupervisiereeks en daarna een individuele supervisiereeks. De eisen waaraan de supervisiereeksen moeten voldoen staan beschreven in het Opleidingsreglement.

  Je kunt pas starten met je supervisie na afronding van de eerste 25 uur van een TTC STW.

  Zoek je een door de NVRG erkende supervisor? Kijk dan in de Supervisorenlijst.

  De afspraken die je met je supervisor maakt, leg je vast in een Supervisiecontract.

  Competenties systeemtherapeutisch werker

  De eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker worden bepaald aan de hand van het competentieprofiel syteemtherapeutisch werker. Hierin wordt beschreven over welke competenties de systeemtherapeutisch werker moet beschikken om het vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen.

 • Werkervaringseisen lid systeemtherapeutisch werker (LID STW)

  Je kunt je lidmaatschap aanvragen als je, gerekend vanaf de start van de opleiding tot systeemtherapeutisch werker, minstens twee jaar, gedurende twee dagdelen per week, systeemtherapeutisch werk hebt verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

 •  

   

Lees ook het e-magazine 'Route tot systeemtherapeutisch werker' met daarin een uitleg hoe het opleidingstraject eruit ziet en waar je rekening mee moet houden als je lid wilt worden van de NVRG, nu of op een later moment. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap, vind je in het Opleidingsreglement. Het e-magazine is een toelichting op het Opleidingsreglement.

 

Opleidingsreglement

Route STW Cover

Lidmaatschap aanvragen

Aanvraagformulier lidmaatschap Systeemtherapeutisch werker

Wil je tijdens je opleiding tot systeemtherapeutisch werker al lid worden van de NVRG? Dan kun je lid in opleiding (LIO STW) worden.