Kosten en vergoeding

Op de vraag of systeemtherapie wordt vergoed, is geen eenduidig antwoord te geven. Leeftijd van de verzekerde, de diagnose waarvoor hulp gezocht wordt, de polis van de verzekerde en de beroepsregistraties van de behandelaar en diens afspraken met de verzekeraars en de Gemeenten spelen allemaal mee in of er sprake is van verzekerde zorg en zo ja voor welk deel.

De meeste instellingen en praktijken hebben een website waarop de kosten beschreven staan. Overleg altijd met uw behandelaar en/of uw verzekeraar voorafgaand aan de behandeling hoe de (vergoeding van) de kosten geregeld zijn.

Volwassenen
Indien de systeemtherapie wordt geboden in het kader van de behandeling van een psychische aandoening (vrijwel alle DSM-5 diagnoses) bij een der systeemleden, en deze behandeling wordt geboden binnen een GGZ-instelling of door een vrijgevestigd BIG-geregistreerde systeemtherapeut met een contract met uw zorgverzekeraar, is dit verzekerde zorg en betaalt uw verzekeraar de kosten (na verwijzing door de huisarts). Houd wel rekening met het jaarlijks eigen risico als u in een jaar geen andere medische kosten hebt gemaakt.

Indien u alleen behandeling wenst voor gezins- of partnerrelatieproblemen, en er geen sprake is van een psychische aandoening of deze niet de aanleiding is voor de aanmelding, dan kunt u terecht bij tal van vrijgevestigde systeemtherapeuten. Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de therapie vanuit de aanvullende verzekering (psycho-sociale hulp) of u betaalt zelf de behandeling.

Kinderen en jongeren (minderjarigen)
Indien systeemtherapie geboden wordt in het kader van Jeugdzorg (incl. Jeugd-ggz) bepaalt de Gemeente de vergoeding. Veel gemeenten vergoeden systeemtherapie. Uw huisarts kan u vertellen of dat ook voor uw gemeente geldt.

Waar kan ik een systeemtherapeut vinden?

Systeemtherapeuten zijn werkzaam binnen de zorg- welzijnssector. Zij werken veelal in een GGZ- of jeugdzorginstelling, in een vrijgevestigde praktijk, in veel gezondheidscentra en op diverse andere plaatsen.

Bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Ze hebben een uitgebreide door de NVRG erkende opleiding gevolgd en scholen zich regelmatig bij.

Zoek therapeut