Kosten en vergoeding systeemtherapie

Steeds beter en vaker wordt systeemtherapie vergoed vanuit bijvoorbeeld de zorgverzekering, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet.

De vraag of relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) wordt vergoed, is niet te beantwoorden met een simpel ja/nee. Zorg kan geheel, gedeeltelijk of niet worden vergoed. Er zijn een aantal factoren die daarbij een rol spelen, zoals bijvoorbeeld uw leeftijd, de diagnose waarvoor u in therapie gaat en hoe u verzekerd bent. Ook de beroepsregistraties van uw therapeut en zijn/haar afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten spelen mee.

Bij de meeste praktijken en instellingen staan kosten en voorwaarden vermeld op de website. Wij raden u aan om altijd voorafgaand aan de behandeling te overleggen met uw therapeut en/of uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de behandeling.

Volwassenen
Relatie- en gezinstherapie wordt vergoed als het wordt geboden in het kader van de behandeling van een psychische aandoening. Het valt onder verzekerde zorg wanneer deze systeemtherapie een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling van uw aandoening. Dat wil zeggen dat meerdere behandelvormen worden ingezet en dat problemen in het gezin of in de relatie, de behandeling van uw aandoening bemoeilijken. De regiebehandelaar, degene die overzicht houdt over al uw behandelingen, bepaalt hoeveel systeemtherapie nodig is.

Systeemtherapie wordt helaas niet vergoed als het geen onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair behandelplan.

Als u alleen hulp zoekt bij gezins- of relatieproblemen, zonder dat er sprake is van een psychische aandoening, kunt u terecht bij tal van vrijgevestigde (systeem)therapeuten. Deze therapie is voor eigen rekening, wij adviseren u de tarieven en voorwaarden vooraf af te stemmen. Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de therapie vanuit de aanvullende verzekering (psychosociale hulp).


Kinderen en jongeren (minderjarigen)
Als gezinstherapie/systeemtherapie wordt aangeboden in het kader van Jeugdzorg (incl. Jeugd-ggz) bepaalt de gemeente waar u woont over de vergoeding. Veel gemeenten vergoeden systeemtherapie. Uw huisarts kan u vertellen of dat ook voor uw gemeente geldt.

Waar kan ik een systeemtherapeut vinden?

Op de website van de NVRG vindt u alle systeemtherapeuten opgenomen in het kwaliteitsregister van de NVRG. Er zijn diverse keuzemogelijkheden om makkelijk te kunnen zoeken. Systeemtherapeuten die bij de NVRG geregistreerd staan, voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Ze hebben een uitgebreide, door de NVRG erkende, opleiding gevolgd en scholen zich regelmatig bij.

Relatie- en gezinstherapeuten zijn werkzaam binnen de zorg- welzijnssector. Zij werken veelal in een GGZ- of jeugdzorginstelling, in een vrijgevestigde praktijk, of in een gezondheidscentrum.

 

Zoek therapeut