Veelgestelde vragen

Vooropleiding en opleiding tot systeemtherapeut

 • Voldoe ik aan de vooropleidingseisen voor de opleiding tot systeemtherapeut?

  Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap lid in opleiding tot systeemtherapeut (LIO ST), dien je te voldoen aan de vooropleidingseisen die de NVRG stelt en werkzaam te zijn in de sector zorg- en welzijn. De vooropleidingseisen vind je hier bij 'Vooropleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)'. Je vindt er informatie over vooropleidingseisen, overgangsregeling, aantonen van ontwikkelingspsychologie en psychopathologie en de mogelijkheid van een toetsingsverzoek. 

  Het opleidingsinstituut waar je een door de NVRG erkende basiscursus inleiding systeemtherapie wilt volgen, beoordeelt of je kunt worden toegelaten tot de opleiding tot systeemtherapeut. De opleidingsinstituten houden in principe de vooropleidingseisen van de NVRG. Toelating tot een opleiding betekent niet automatisch dat je aan de voorwaarden voldoet voor het lidmaatschap van de NVRG. In geval van twijfel raden we je aan contact op te nemen met de NVRG.

 • Hoe vind ik een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeut bij mij in de buurt?

  De door de NVRG erkende opleidingen en opleidings(modulen) vind je hier.

 • Hoe ziet de opleiding tot systeemtherapeut eruit?

  De opleiding tot systeemtherapeut bestaat uit:

  • minimaal 212 uur Theoretisch-Technische Cursus ST (TTC-ST 212)
  • een leertherapietraject
  • drie supervisiereeksen 

  Meer informatie vind je bij de Opleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST).

  De precieze opleidingseisen die de NVRG stelt, vind je in het Opleidingsreglement. Je vindt het hier.

 • Kan ik vrijstellingen krijgen voor de opleiding?

  Informatie over vrijstellingen, voordat je aan de opleiding tot systeemtherapeut begint, vind je bij de Opleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST).

 • Hoe vraag ik het lidmaatschap van de NVRG aan?

   

  Je kunt je lidmaatschap aanvragen bij het bureau van de NVRG. Het aanvraagformulier en de benodigde verklaringen vind je hier.

  In het aanvraagformulier staat welke documenten je mee moet sturen.

  Ben je lid in opleiding en wil je het volledige lidmaatschap aanvragen? Ook dan ontvangen we graag een aanvraagformulier lidmaatschap LID ST of LID STW, samen met de verklaringen van onderdelen die je nog moet aantonen, zoals supervisieverklaringen. Een checklist vind je op het laatste blad van het aanvraagformulier. 

  Stuur je aanvraag en de bijbehorende documenten naar nvrg@nvrg.nl.

Herregistratie

 • Hoe kom ik in PE-online?

  Om in PE-Online te komen, moet je eerst inloggen in het ledengedeelte van de website van de NVRG. Dit doe je via Mijn NVRG. Vervolgens klik je op de link ‘Naar PE-online’.

   

 • Wanneer dien ik mijn dossier in voor herregistratie en hoe werkt dat?

  Eén maand voor het einde van je registratieperiode ontvang je vanuit PE-online het verzoek om je dossier aan te melden voor herregistratie. Je kunt je dossier aanmelden via de knop ‘Dossier aanmelden’. Deze knop is beschikbaar vanaf één maand vóór tot één maand na het verstrijken van je registratieperiode. De aanmeldknop vind je dan onder ‘Mijn dossier’.

  N.B. Eerder aanmelden is niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat je moet verklaren dat je de gehele registratieperiode ten minste gemiddeld twee dagdelen per week systeemtherapieën hebt verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

 • Geldt het Herregistratiereglement ST 2018 voor mij?

  Is je huidige registratieperiode is gestart vóór 1 januari 2018, dan val je nu nog onder het Herregistratiereglement ST 2014. Is je herregistratieperiode gestart op 1 januari 2018 of daarna, dan is het Herregistratiereglement 2018 op jou van toepassing.

  De herregistratiereglementen vind je hier op onze website.

 • Geldt voor mij de voorwaarde om intervisie bij te wonen en hoe toon ik aan dat ik intervisie heb gevolgd?

  Zodra het Herregistratiereglement ST 2018 op jou van toepassing is, dien je aan te tonen dat je intervisie volgt. Het reglement vraagt dat je gedurende een periode van vijf jaar minimaal 25 intervisiebijeenkomsten bijwoont. 

  In PE-online vind je onder ‘Mijn dossier’ de categorie ‘Intervisie’ met een link om de intervisieverklaring(en) toe te voegen. Het is mogelijk de verklaring(en) tussentijds te uploaden. Een format voor de intervisieverklaring vind je hier.

  De voorwaarden waaraan de intervisiebijeenkomsten moeten voldoen, vind je in het Herregistratiereglement ST 2018.

 • De accreditatiepunten van mijn nascholing zijn niet toegevoegd in PE-online. Wat moet ik doen?

  Punten behaald door het volgen van NVRG-geaccrediteerde nascholing worden door de aanbieder van de nascholing toegevoegd aan je dossier in PE-online. Staat een door jou gevolgde geaccrediteerde nascholing niet in je dossier, neem dan contact op met de aanbieder van de nascholing.

  In een aantal situaties kun je zelf een aanvraag doen voor accreditatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor nascholing gevolgd in het buitenland en nascholing in de categorie ‘Overige deskundigheidsbevordering’. De activiteit kun je zelf toevoegen aan PE-online via ‘Mijn dossier’ onder de betreffende categorie.