Disclaimer

E-mails en eventuele bijlagen bij de e-mail van NVRG kunnen vertrouwelijk materiaal bevatten en zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij u er op attent dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de e-mail en eventuele bijlagen aan derden zonder toestemming van de NVRG in geen geval is toegestaan. Indien u deze e-mail per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u de afzender onmiddellijk te informeren en de e-mail en eventuele bijlagen te vernietigen. De NVRG en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor incorrecte of onvolledige verzending van e-mail en eventuele bijlagen. De NVRG is tevens niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de ontvangst van de e-mail.