College van Beroep

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep. Het College van Beroep is tevens het orgaan waar beroep kan worden aangetekend tegen een beslissing van het bestuur aangaande registratie, herregistratie en erkenning als opleider. Het College van Beroep behandelt een ingesteld beroep onpartijdig en onafhankelijk. In het Reglement Tuchtrechtspraak NVRG is vastgelegd op welke wijze een beroepsschrift wordt behandeld. Contact met het College van Beroep loopt via het bureau van de NVRG.

Leden College van Beroep: