Herregistratie

Waarom herregistratie?

Registratie bij de NVRG is een waarborg voor kwaliteit. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Door permanente educatie wordt hun deskundigheid gewaarborgd. De registratie bij de NVRG is vijf jaar geldig. Deze registratieperiode kan verlengd worden met telkens vijf jaar als aan de voorwaarden voor herregistratie wordt voldaan.

Naar de PE-online agenda

Voorwaarden herregistratie systeemtherapeut

Voorwaarden van verlenging van het lidmaatschap ST zijn:**

  • het volgen van intervisie
  • het behalen van accreditatiepunten
  • ten minste gemiddeld twee dagdelen per week systeemtherapieën verrichten binnen de zorg- en welzijnssector
  • het indienen van een Verklaring tuchtrecht

In het Herregistratiereglement ST wordt in detail beschreven aan welke eisen je moet voldoen om je te kunnen herregistreren als systeemtherapeut en op welke wijze je accreditatiepunten kunt behalen. 

** Dit zijn de eisen zoals gesteld in het Herregistratiereglement ST 2018. Deze zijn van toepassing op leden van wie de registratieperiode is gestart op 01-01-2018 of later. Voor leden van wie de registratieperiode is gestart vóór 01-01-2018 gelden, tot de nieuwe registratieperiode aanbreekt, de eisen zoals gesteld in het Herregistratiereglement ST 2014.

 

Herregistratiereglement ST 2018

Herregistratiereglement ST 2014

PE-online

PE-Online is het online systeem waarin je de activiteiten bijhoudt die je hebt ondernomen ten behoeve van het herregistratie. Wanneer je een door de NVRG-geaccrediteerde nascholing hebt gevolgd, worden de behaalde punten door de aanbieder van de nascholing aan je digitaal dossier in PE-Online toegevoegd. Het is ook mogeijk om via PE-Online accreditatiepunten aan te vragen voor bijvoorbeeld:

  • nascholing in buitenland
  • (leer)supervisie bij een door de NVRG erkende (leer)supervisor
  • een publicatie op het gebied van systeemtherapie
  • redacteurschap van tijdschrift Systeemtherapie
  • het geven van door de NVRG geaccrediteerde nascholing
  • het geven van nascholing in het buitenland

Via PE-online dien je ook de benodige bewijsstukken in.