Herregistratie

Waarom herregistratie?

Registratie bij de NVRG is een waarborg voor kwaliteit. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Door permanente educatie wordt hun deskundigheid gewaarborgd. De registratie bij de NVRG is vijf jaar geldig. Deze registratieperiode kan verlengd worden met telkens vijf jaar als aan de voorwaarden voor herregistratie wordt voldaan.

 

Naar de PE-online agenda

Voorwaarden herregistratie Systeemtherapeut

Voorwaarden van verlenging van het lidmaatschap ST zijn:

  • het volgen van intervisie
  • het behalen van accreditatiepunten
  • ten minste gemiddeld twee dagdelen per week systeemtherapieën verrichten binnen de zorg- en welzijnssector

In het Herregistratiereglement ST wordt in detail beschreven aan welke eisen je moet voldoen om je te kunnen herregistreren als systeemtherapeut en op welke wijze je accreditatiepunten kunt behalen. 

 

Herregistratiereglement ST

Voorwaarden herregistratie systeemtherapeutisch werker

Voorwaarden van verlenging van het lidmaatschap STW zijn:

  • het volgen van intervisie 
  • het behalen van accreditatiepunten
  • ten minste gemiddeld twee dagdelen per week systeemtherapeutisch werk verrichten binnen de zorg- en welzijnssector

In het Herregistratiereglement STW wordt in detail beschreven aan welke eisen je moet voldoen om je te kunnen herregistreren als systeemtherapeutisch werker en op welke wijze je accreditatiepunten kunt behalen.

 

Herregistratiereglement STW

PE-online

PE-Online is het online systeem waarin je de activiteiten bijhoudt die je hebt ondernomen ten behoeve van je herregistratie. Je logt in via Mijn NVRG. Via de knop Naar PE-online kom je in je digitale dossier. 

In PE-online kun je zien:

  • wanneer je registratieperiode afloopt
  • hoeveel accreditatiepunten je moet behalen (target)
  • hoeveel accreditatiepunten je al behaald hebt
  • aan welke geaccrediteerde bij- en nascholing je hebt deelgenomen en hoeveel accreditatiepunten hieraan zijn toegekend

Wanneer je een door de NVRG-geaccrediteerde nascholing hebt gevolgd, worden de behaalde punten door de aanbieder van de nascholing aan je digitaal dossier in PE-Online toegevoegd. Voor de activiteiten die onder de categorie Overige deskundigheidsbevordering vallen en intervisiebijeenkomsten, moet je zelf de gevraagde documenten uploaden. 

Wil je meer weten? Bekijk de instructiefilmpjes op deze pagina.