Herregistratie

Waarom herregistratie?

Registratie bij de NVRG is een waarborg voor kwaliteit. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Door permanente educatie wordt hun deskundigheid gewaarborgd. De registratie bij de NVRG is vijf jaar geldig. Deze registratieperiode kan verlengd worden met telkens vijf jaar als aan de voorwaarden voor herregistratie wordt voldaan.

Naar de PE-online agenda

Voorwaarden herregistratie systeemtherapeut

Voorwaarden van verlenging van het lidmaatschap ST zijn:**

  • het volgen van intervisie
  • het behalen van accreditatiepunten
  • ten minste gemiddeld twee dagdelen per week systeemtherapieën verrichten binnen de zorg- en welzijnssector
  • het indienen van een Verklaring tuchtrecht

In het Herregistratiereglement ST wordt in detail beschreven aan welke eisen je moet voldoen om je te kunnen herregistreren als systeemtherapeut en op welke wijze je accreditatiepunten kunt behalen. 

** Dit zijn de eisen die van toepassing zijn op leden van wie de registratieperiode is gestart op 1 januari 2018 of later. Voor leden van wie de registratieperiode is gestart vóór 1 januari 2018 gelden, tot de nieuwe registratieperiode aanbreekt, de eisen zoals gesteld in het Herregistratiereglement ST 2014.

 

Herregistratiereglement ST 2021

Herregistratiereglement ST 2014

Voorwaarden herregistratie systeemtherapeutisch werker

Voorwaarden van verlenging van het lidmaatschap STW zijn:

  • het volgen van intervisie 
  • het behalen van accreditatiepunten
  • ten minste gemiddeld twee dagdelen per week systeemtherapeutisch werk verrichten binnen de zorg- en welzijnssector
  • het indienen van een Verklaring tuchtrecht

In het Herregistratiereglement STW wordt in detail beschreven aan welke eisen je moet voldoen om je te kunnen herregistreren als systeemtherapeutisch werker en op welke wijze je accreditatiepunten kunt behalen.

Herregistratiereglement STW 2021