Lid systeemtherapeut

Om lid systeemtherapeut (LID ST) te worden, moet je voldoen aan de:

 • vooropleidingseisen: de eisen zoals door de NVRG gesteld; én
 • opleidingseisen: je hebt een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeut gevolgd, én
 • werkervaringseisen: je verricht minimaal twee dagdelen per week systeemtherapieën.

Hieronder vind je een toelichting op deze eisen. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap, vind je in het Opleidingsreglement.

 • Vooropleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Vooropleidingseisen

  • Je hebt minimaal een afgeronde bachelor- en masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen:
   • ontwikkelingspsychologie
   • psychopathologie
   • gespreksvaardigheden
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

  Hier vind je het overzicht van geschikte vooropleidingen voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut. 

  In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging. Ben je er niet zeker van of jouw bachelor- en masteropleiding voldoen aan de gestelde eisen, stuur dan een mail aan ledenadm@nvrg.nl. 

  Overgangsregeling

  • Heb je een door de NVRG erkende afgeronde opleiding hbo-maatschappelijk werk, maatschappelijke gezondheidszorg, inrichtingswerk of creatieve therapie? én
  • Ben je uiterlijk 30 september 2015 begonnen met een door de NVRG erkende VO/post-hbo? én
  • Ben je uiterlijk 1 oktober 2022 gestart met een door de NVRG opleiding tot systeemtherapeut én
  • Heb je in je vooropleiding voldoende kennis van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden op meer dan hbo-niveau opgedaan?
  • Ben je werkzaam in de zorg- en welzijnssector?

  Dan kun je lid in opleiding tot systeemtherapeut (LIO ST) worden op grond van de overgangsregeling. Zie hier het overzicht van de door de NVRG erkende Voortgezette Opleidingen (VO of post-hbo). In dit document is tevens vermeld of je kennis van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden voldoende is aangetoond of dat je deze kennis nog apart dient aan te tonen. 

  Aantonen van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden 

  Indien je kennis van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden onvoldoende uit je vooropleiding blijkt, dan dien je deze kennis aan te tonen door middel van een certificaat van een gevolgde cursus. Het is niet mogelijk deze kennis aan te tonen op basis van werkervaring of door middel van een verklaring van een collega. 

  Kennis op het gebied van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden kun je aanvullen door het volgen van een door de NVRG erkende cursus bij o.a.:


  Toetsingsverzoek overgangsregeling

  Indien je niet zeker bent of je met je vooropleiding en/of werkervaring (werkterrein) in aanmerking komt voor de overgangsregeling, vul dan het formulier 'Toetsingsverzoek overgangsregeling' in en mail het naar de ledenadministratie: ledenadm@nvrg.nl

 • Opleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  De opleiding tot systeemtherapeut bestaat uit:

  • minimaal 212 uur Theoretisch-Technische Cursus ST (TTC-ST)
  • leertherapie
  • supervisie


  Theoretisch Technische Cursus ST (TTC ST)

  De TTC ST bestaat uit:

  • een basismodule van 132 bestaande uit een inleidend deel, een vervolgdeel en een module wetenschap
  • twee specialistische modules van elk ten minste 40 uur. De twee specialistische modules gaan allebei over een ander deelgebied en een ander centraal thema binnen de systeemtherapie


  In het Opleidingsreglement staat beschreven aan welke eisen de verschillende opleidingsonderdelen moeten voldoen.


  Leertherapie

  Leertherapie volg je bij een door de NVRG erkende leertherapeut óf bij een leertherapeut die erkend is door één van de verenigingen voor psychologen, psychotherapeuten of psychiaters. Je kunt individuele leertherapie volgen of in een groep. De eisen waaraan leertherapie moet voldoen staan beschreven in het Opleidingsreglement.

  Zoek je een NVRG erkende leertherapeut? Kijk dan in de Leertherapeutenlijst.

  Afspraken die je maakt met je leertherapeut, leg je vast in een Leertherapiecontract.

  Na het afronden van de leertherapie vul je een Verklaring ST Leertherapie in. Deze verklaring moet zowel door jou als door de leertherapeut worden ondertekend. Deze verklaring voeg je toe bij je Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST).


  Supervisie

  Je volgt drie supervisiereeksen over systeemtherapie bij drie verschillende door de NVRG erkende supervisoren. Je kunt individuele supervisie volgen of in een groep. Minstens één supervisiereeks volg je individueel. De eisen waaraan de supervisiereeksen moeten voldoen staan beschreven in het opleidingsreglement.

  Je kunt pas starten met je supervisie na afronding van de eerste 25 uur van de TTC ST.

  Zoek je een NVRG erkende supervisor? Kijk dan in de Supervisorenlijst.

  De afspraken die je met je supervisor maakt, leg je vast in een Supervisiecontract.

  Na het afronden van elke supervisiereeks vul je een Verklaring ST supervisie over systeemtherapie in. Deze verklaring moeten zowel door jou als door de supervisor worden ondertekend. De verklaringen voeg je toe bij je Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST).


  Competenties systeemtherapeut

  De eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut worden bepaald aan de hand van het competentieprofiel syteemtherapeut. Hierin wordt beschreven over welke competenties de systeemtherapeut moet beschikken om het vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen.


  Vrijstellingen

  Heb je één van onderstaande opleidingen gevolgd voordat je start met de opleiding tot systeemtherapeut, dan gelden de volgende vrijstellingen:

  STW-opleiding
  Het afronden van de gehele STW-opleiding (TTC-STW 100, een groepssupervisie- en een individuele supervisiereeks) geeft recht op vrijstelling voor de basismodule (60 uur) van de technisch theoretische cursus van de ST-opleiding. N.B. De STW-opleiding geeft zonder een afgeronde master, geen toegang tot de opleiding tot systeemtherapeut. 

  GZ-opleiding, KP-opleiding, opleiding tot psychotherapeut (PT) en psychiater
  NVRG erkende onderdelen van het dossioma tellen mee voor de opleiding tot systeemtherapeut. Dit houdt in dat zowel het cursusdraaiboek als de opleider van een basiscursus inleiding Systeemtherapie erkend dienen te zijn door de NVRG. Supervisie die voldoet aan de eisen in het Opleidingsreglement telt mee. Leertherapie is vrijgesteld (m.u.v. GZ-opleiding). In geval van twijfel raden we je aan contact op te nemen met de NVRG.

  MDFT, RGT, FFT, MST
  Supervisie in het kader van deze opleidingen geeft recht op vrijstelling van één supervisiereeks, onder de volgende voorwaarden:

  • de supervisie is gevolgd bij een NVRG erkende supervisor,
  • de supervisie voldoet aan de bepalingen van artikel 8 Opleidingsreglement, 
  • bij de aanvraag voor het lidmaatschap wordt over deze supervisiereeks een supervisieverklaring in het format van de NVRG ingediend en een certificaat van de gevolgde opleiding.
 • Werkervaringseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Je kunt je lidmaatschap aanvragen als je werkzaam bent binnen de zorg- en welzijnssector binnen een instelling dan wel als zelfstandig gevestigd therapeut en systeemtherapieën verricht, gedurende minimaal vier jaar voor minimaal twee dagdelen per week, gerekend vanaf de start van de opleiding tot systeemtherapeut. 

Lidmaatschap aanvragen

Je kunt je lidmaatschap aanvragen bij het bureau van de NVRG. Mail het Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST) met de daartoe behorende bewijsstukken naar nvrg@nvrg.nl.

Om de administratieve verwerking van je aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om het aanvraagformulier en alle bewijsstukken in één document (pdf) op te nemen.

Wil je tijdens je opleiding tot systeemtherapeut al lid worden van de NVRG? Dan kun je lid in opleiding (LIO ST) worden. Om lid in opleiding te worden moet je voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen en werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector.