Lid systeemtherapeut

Heb je interesse in de opleiding tot systeemtherapeut? Wanneer je deze hebt afgerond, kun je lid systeemtherapeut (LID ST) worden bij de NVRG.

Om lid systeemtherapeut te worden, moet je voldoen aan de:

 • vooropleidingseisen: de eisen zoals door de NVRG gesteld; én
 • opleidingseisen: je hebt een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeut gevolgd, én
 • werkervaringseisen: je verricht minimaal twee dagdelen per week systeemtherapieën.

Hieronder vind je een toelichting op deze eisen. 

Lees ook het e-magazine 'Route tot systeemtherapeut' waarin staat hoe het opleidingstraject eruit ziet en waar je rekening mee moet houden als je lid wilt worden van de NVRG, nu of op een later moment. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap, vind je in het Opleidingsreglement. Het e-magazine is een toelichting op het Opleidingsreglement.

Opleidingsreglement

Route ST Cover

 • Vooropleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Vooropleidingseisen

  • Je hebt minimaal een afgeronde bachelor- en masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen:
   • ontwikkelingspsychologie
   • psychopathologie, domein volwassenen
   • gespreksvaardigheden
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

  Bekijk het overzicht van geschikte vooropleidingen voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut. 

  In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging. Ben je er niet zeker van of jouw bachelor- en masteropleiding voldoen aan de gestelde eisen, stuur dan een mail aan ledenadm@nvrg.nl.

  Instromen vanuit de opleiding tot systeemtherapeutisch werker? Lees de mogelijkheden onderaan deze pagina.

  Overgangsregeling

  • Heb je een door de NVRG erkende afgeronde opleiding hbo-maatschappelijk werk, maatschappelijke gezondheidszorg, inrichtingswerk of creatieve therapie? én
  • Ben je uiterlijk 30 september 2015 begonnen met een door de NVRG erkende VO/post-hbo? én
  • Ben je uiterlijk 1 oktober 2022 gestart met een door de NVRG opleiding tot systeemtherapeut én
  • Heb je in je vooropleiding voldoende kennis van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden op meer dan hbo-niveau opgedaan, voordat je startte met de opleiding tot systeemtherapeut?
  • Ben je werkzaam in de zorg- en welzijnssector?

  Dan kun je lid in opleiding tot systeemtherapeut (LIO ST) worden op grond van de overgangsregeling. Zie het overzicht van de door de NVRG erkende Voortgezette Opleidingen (VO of post-hbo) binnen de overgangsregeling. In dit document is tevens vermeld of je kennis van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden voldoende is aangetoond of dat je deze kennis nog apart dient aan te tonen. 

  Aantonen van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie 

  Kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie dien je te kunnen aantonen voordat je start met de opleiding tot systeemtherapeut. Het maakt immers onderdeel uit van de vooropleidingseisen. 

  Check in het overzicht van geschikte vooropleidingen voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut of deze beide onderdelen voldoende in je vooropleiding zaten. Zijn deze onderdelen opgenomen in je vooropleiding? Dan toon je deze kennis aan door het opsturen van je bachelor- en masterdiploma, bij de aanvraag van het lidmaatschap.

  Indien je kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie onvoldoende uit je vooropleiding blijkt, dan dien je te kunnen aantonen dat je over deze kennis beschikt voordat je start met de opleiding tot systeemtherapeut.

  De NVRG vraagt kennis op het gebied van psychopathologie op het domein volwassenen. In de master (Ortho)pedagiek of Kinder- en Jeugdpsychologie zit doorgaans alleen het onderdeel kinder- en jeugdpsychopathologie. Kun je niet aantonen dat je psychopathologie op het gebied van volwassenen hebt gehad, dan dien je dit nog apart aan te tonen (zie hierna). 

  Je kunt je kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie op twee manieren aantonen:

  1) door middel van een certificaat van een door de NVRG erkende cursus

  Kennis op het gebied van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden kun je aanvullen door het volgen van een door de NVRG erkende cursus bij o.a.:


  2) 0p basis van je werkervaring, door middel van een EVC-certificaat

  Heb je geen certificaten van gevolgde cursussen psychopathologie en ontwikkelingspsychologie, maar wel veel werkervaring waarin je deze kennis hebt opgedaan? Met een EVC-traject kun je je kennis aantonen door middel van werkervaring. Na een intakegesprek met het EVC-centrum stel je een portfolio samen. Daarna heb je een gesprek met een assessor, die aan de hand van het portfolio en het gesprek beoordeelt of je kennis voldoende is aangetoond. Bij goed gevolgd ontvang je een certificaat. De kosten bedragen € 423,50 (inclusief btw) per onderdeel en je kunt het traject binnen een maand afronden. Zo kun je dus in korte tijd deze kennis aantonen. Wil jij een EVC-traject doen? Neem dan contact op met het bureau van de NVRG. 

  Veelgestelde vragen over het EVC-traject


  Toetsingsverzoek overgangsregeling

  Indien je niet zeker bent of je met je vooropleiding en/of werkervaring (werkterrein) in aanmerking komt voor de overgangsregeling, vul dan het formulier 'Toetsingsverzoek overgangsregeling' in en mail het naar de ledenadministratie: ledenadm@nvrg.nl

   

  Instromen vanuit de opleiding systeemtherapeutisch werker (STW)

  De opleiding tot systeemtherapeutisch werker (LIO STW) is een aparte leerroute en biedt – zonder een afgeronde masteropleiding of VO-opleiding binnen de overgangsregeling- geen toegang tot het lidmaatschap lid in opleiding tot systeemtherapeut. Doe je een master en start je daarna met de opleiding tot systeemtherapeut, dan krijg je wel vrijstelling voor de basismodule (60 uur) van de technisch theoretische cursus van de ST-opleiding (mits je de gehele STW-opleiding hebt afgerond, inclusief twee supervisiereeksen). 

   

  Overzicht geschikte masters voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut. 
 • Opleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  De opleiding tot systeemtherapeut bestaat uit:

  • minimaal 212 uur Theoretisch-Technische Cursus ST (TTC-ST)
  • leertherapie
  • supervisie


  Theoretisch Technische Cursus ST (TTC ST)

  De TTC ST bestaat uit:

  • een basismodule van 132 bestaande uit een inleidend deel, een vervolgdeel en een module wetenschap
  • twee specialistische modules van elk ten minste 40 uur. De twee specialistische modules gaan allebei over een ander deelgebied en een ander centraal thema binnen de systeemtherapie


  In het Opleidingsreglement staat beschreven aan welke eisen de verschillende opleidingsonderdelen moeten voldoen.


  Leertherapie

  Leertherapie volg je bij een door de NVRG erkende leertherapeut óf bij een leertherapeut die erkend is door één van de verenigingen voor psychologen, psychotherapeuten of psychiaters. Je kunt individuele leertherapie volgen of in een groep.  Volg je een leertherapie bij een leertherapeut van een andere vereniging? Ook dan geldt de contacttijd die de NVRG aan de leertherapie stelt: minimaal 9 maanden en maximaal twee jaar. De eisen waaraan leertherapie moet voldoen staan beschreven in het Opleidingsreglement.

  Zoek je een NVRG erkende leertherapeut? Kijk dan in de Leertherapeutenlijst.

  Afspraken die je maakt met je leertherapeut, leg je vast in een Leertherapiecontract.

  Na het afronden van de leertherapie vul je een Verklaring ST Leertherapie in. Deze verklaring moet zowel door jou als door de leertherapeut worden ondertekend. Deze verklaring voeg je toe bij je Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST).


  Supervisie

  Je volgt drie supervisiereeksen over systeemtherapie bij drie door de NVRG erkende supervisoren. Hiervan mag je twee reeksen bij dezelfde supervisor. Je kunt individuele supervisie volgen of in een groep. Minstens één supervisiereeks volg je individueel. De eisen waaraan de supervisiereeksen moeten voldoen staan beschreven in het opleidingsreglement.

  Je kunt pas starten met je supervisie na afronding van de eerste 25 uur van de TTC ST.

  Zoek je een NVRG erkende supervisor? Kijk dan in de Supervisorenlijst.

  De afspraken die je met je supervisor maakt, leg je vast in een Supervisiecontract.

  Na het afronden van elke supervisiereeks vul je een Verklaring ST supervisie over systeemtherapie in. Deze verklaring moeten zowel door jou als door de supervisor worden ondertekend. De verklaringen voeg je toe bij je Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST).


  Competenties systeemtherapeut

  De eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut worden bepaald aan de hand van het competentieprofiel syteemtherapeut. Hierin wordt beschreven over welke competenties de systeemtherapeut moet beschikken om het vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen.


  Vrijstellingen

  Heb je één van onderstaande opleidingen gevolgd voordat je start met de opleiding tot systeemtherapeut, dan gelden de volgende vrijstellingen:

  STW-opleiding
  Het afronden van de gehele STW-opleiding (TTC-STW 100, een groepssupervisie- en een individuele supervisiereeks) geeft recht op vrijstelling voor de basismodule (60 uur) van de technisch theoretische cursus van de ST-opleiding. N.B. De STW-opleiding geeft zonder een afgeronde master, geen toegang tot de opleiding tot systeemtherapeut. 

  GZ-opleiding, KP-opleiding, opleiding tot psychotherapeut (PT) en psychiater
  NVRG erkende onderdelen van het dossioma tellen mee voor de opleiding tot systeemtherapeut. Dit houdt in dat zowel het cursusdraaiboek als de opleider van een basiscursus inleiding Systeemtherapie erkend dienen te zijn door de NVRG. Supervisie die voldoet aan de eisen in het Opleidingsreglement telt mee. Leertherapie is vrijgesteld (m.u.v. GZ-opleiding). In geval van twijfel raden we je aan contact op te nemen met de NVRG.

  MDFT, RGT, FFT, MST
  Supervisie in het kader van deze opleidingen geeft recht op vrijstelling van één supervisiereeks, onder de volgende voorwaarden:

  • de supervisie is gevolgd bij een NVRG erkende supervisor,
  • de supervisie voldoet aan de bepalingen van artikel 8 Opleidingsreglement, 
  • bij de aanvraag voor het lidmaatschap wordt over deze supervisiereeks een supervisieverklaring in het format van de NVRG ingediend en een certificaat van de gevolgde opleiding.
 • Werkervaringseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Je kunt je lidmaatschap aanvragen als je werkzaam bent binnen de zorg- en welzijnssector binnen een instelling dan wel als zelfstandig gevestigd therapeut en systeemtherapieën verricht, gedurende minimaal vier jaar voor minimaal twee dagdelen per week, gerekend vanaf de start van de opleiding tot systeemtherapeut. 

Lidmaatschap aanvragen

Je kunt je lidmaatschap aanvragen bij het bureau van de NVRG. Mail het Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST) met de daartoe behorende bewijsstukken naar nvrg@nvrg.nl.

Om de administratieve verwerking van je aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om het aanvraagformulier en alle bewijsstukken in één document (pdf) op te nemen.

Wil je tijdens je opleiding tot systeemtherapeut al lid worden van de NVRG? Dan kun je lid in opleiding (LIO ST) worden. Om lid in opleiding te worden moet je - voordat je start met de opleiding tot systeemthrapeut - voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen en werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector.