Lid systeemtherapeut

Om lid systeemtherapeut te worden moet je voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen, heb je een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeut gevolgd en verricht je minimaal twee dagdelen per week systeemtherapieën.

 

Opleidingsreglement

 • Vooropleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Vooropleidingseisen

  • Je hebt minimaal een afgeronde bachelor- en masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen:
   •  ontwikkelingspsychologie
   • psychopathologie
   • gespreksvaardigheden
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

  Hier vind je een overzicht van geschikte vooropleidingen voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut. 

  In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging.

  Overgangsregeling

  • Heb je een door de NVRG erkende afgeronde opleiding hbo-maatschappelijk werk, maatschappelijke gezondheidszorg, inrichtingswerk of creatieve therapie? én
  • Ben je uiterlijk 30 september 2015 begonnen met een door de NVRG erkende VO/post-hbo? én
  • Ben je uiterlijk 1 oktober 2022 gestart met een door de NVRG opleiding tot systeemtherapeut én
  • Heb je in je vooropleiding voldoende kennis van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden op meer dan hbo-niveau opgedaan?
  • Ben je werkzaam in de zorg- en welzijnssector?

  Dan kun je lid in opleiding tot systeemtherapeut (LIO ST) worden op grond van de overgangsregeling. Zie hier het overzicht van de door de NVRG erkende Voortgezette Opleidingen (VO of post-hbo). 

  Psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden bijscholen
  Voldoet je kennis op het gebied van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden niet, dan kun je deze kennis aanvullen door het volgen van een cursus bij o.a.:


  Toetsingsverzoek
  Indien je niet zeker bent of je vooropleiding en/of werkervaring (werkterrein) voldoen aan de door de NVRG gestelde eisen, dan adviseren wij je contact op te nemen met de ledenadministratie: ledenadm@nvrg.nl of 020-6123078. 

 • Opleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  De opleiding tot systeemtherapeut bestaat uit:

  • minimaal 212 uur Theoretisch-Technische Cursus ST (TTC-ST)
  • leertherapie
  • supervisie

   

   

  TTC ST

  De TTC ST bestaat uit:

  • een basismodule van 132 bestaande uit een inleidend deel, een vervolgdeel en een module wetenschap
  • twee specialistische modules van elk ten minste 40 uur. De twee specialistische modules gaan allebei over een ander deelgebied en een ander centraal thema binnen de systeemtherapie

   

  In het Opleidingsreglement staat beschreven aan welke eisen de verschillende opleidingsonderdelen moeten voldoen.

   

  Leertherapie

  Leertherapie volg je bij een door de NVRG erkende leertherapeut óf bij een leertherapeut die erkend is door éém van de verenigingen voor psychologen, psychotherapeuten of psychiaters. Je kunt individuele leertherapie volgen of in een groep. De eisen waaraan leertherapie moet voldoen staan beschreven in het opleidingsreglement.

  Zoek je een NVRG erkende leertherapeut? Kijk dan in de Leertherapeutenlijst.

  Afspraken die je maakt met je leertherapeut, leg je vast in een Leertherapiecontract.

  Na het afronden van de leertherapie vul je een Verklaring ST Leertherapie in. Deze verklaring moet zowel door jou als door de leertherapeut worden ondertekend. Deze verklaring voeg je toe bij je Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST).

   

  Supervisie

  Je volgt drie supervisiereeksen over systeemtherapie bij drie verschillende door de NVRG erkende supervisoren. Je kunt individuele supervisie volgen of in een groep. Minstens één supervisiereeks volg je individueel. De eisen waaraan de supervisiereeksen moeten voldoen staan beschreven in het opleidingsreglement.

  Je kunt pas starten met je supervisie na afronding van de eerste 25 uur van de TTC ST.

  Zoek je een NVRG erkende supervisor? Kijk dan in de Supervisorenlijst.

  De afspraken die je met je supervisor maakt, leg je vast in een Supervisiecontract.

  Na het afronden van elke supervisiereeks vul je een Verklaring ST supervisie over systeemtherapie in. Deze verklaring moeten zowel door jou als door de supervisor worden ondertekend. De verklaringen voeg je toe bij je Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST).

   

  Competenties systeemtherapeut

  De eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut worden bepaald aan de hand van het competentieprofiel syteemtherapeut. Hierin wordt beschreven over welke competenties de systeemtherapeut moet beschikken om het vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen.

 • Werkervaringseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Je kunt je lidmaatschap aanvragen als je, gerekend vanaf de start van de opleiding tot systeemtherapeut, minstens vier jaar, gedurende twee dagdelen per week, werkzaam geweest bent als systeemtherapeut in de zorg- en welzijnssector binnen een instelling dan wel als zelfstandig gevestigd therapeut.

Lidmaatschap aanvragen

Je kunt je lidmaatschap aanvragen bij het bureau van de NVRG. Mail het Aanvraagformulier lid systeemtherapeut (ST) met de daartoe behorende bewijsstukken naar nvrg@nvrg.nl.

Om de administratieve verwerking van je aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om het aanvraagformulier en alle bewijsstukken in één document (pdf) op te nemen.

Wil je tijdens je opleiding tot systeemtherapeut al lid worden van de NVRG? Dan kun je lid in opleiding (LIO ST) worden. Om lid in opleiding te worden moet je voldoen aan de door de NVRG gestelde vooropleidingseisen en werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector.