Lid systeemtherapeut

Heb je interesse in de opleiding tot systeemtherapeut? Wanneer je deze hebt afgerond, kun je lid systeemtherapeut (LID ST) worden bij de NVRG.

Om lid systeemtherapeut te worden, moet je voldoen aan de:

 • vooropleidingseisen: de eisen zoals door de NVRG gesteld; én
 • opleidingseisen: je hebt een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeut gevolgd, én
 • werkervaringseisen: je verricht minimaal twee dagdelen per week systeemtherapieën.

Hieronder vind je een toelichting op deze eisen. 

 • Vooropleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Vooropleidingseisen

  • Je hebt minimaal een afgeronde bachelor- en masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen:
   • ontwikkelingspsychologie
   • psychopathologie, domein volwassenen
   • gespreksvaardigheden
  • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

  Bekijk het overzicht van vooropleidingen voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut. 

  Let op: een hbo-diploma of post-hbo diploma is niet voldoende: je moet een bachelor en een master hebben afgerond aan hbo of universiteit. Ook als je eerst de opleiding tot systeemtherapeutisch werker doet en daarna de opleiding tot systeemtherapeut, heb je een master diploma nodig, voordat je met de opleiding tot systeemtherapeut start.

   

  Aantonen van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie 

  Kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie dien je te kunnen aantonen voordat je start met de opleiding tot systeemtherapeut. Het maakt immers onderdeel uit van de vooropleidingseisen. 

  Check in het overzicht van geschikte vooropleidingen voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut of deze beide onderdelen voldoende in je vooropleiding zaten. Zijn deze onderdelen opgenomen in je vooropleiding? Dan toon je deze kennis aan door het opsturen van je bachelor- en masterdiploma, bij de aanvraag van het lidmaatschap.

  Indien je kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie onvoldoende uit je vooropleiding blijkt, dan dien je te kunnen aantonen dat je over deze kennis beschikt voordat je start met de opleiding tot systeemtherapeut.

  De NVRG vraagt kennis op het gebied van psychopathologie op het domein volwassenen. In de master (Ortho)pedagiek of Kinder- en Jeugdpsychologie zit doorgaans alleen het onderdeel kinder- en jeugdpsychopathologie. Kun je niet aantonen dat je psychopathologie op het gebied van volwassenen hebt gehad, dan dien je dit nog apart aan te tonen (zie hierna). 

  Je kunt je kennis van psychopathologie en ontwikkelingspsychologie op de volgende manieren aantonen:

  1) door middel van een cijferlijst waaruit blijkt dat je psychopathologie op het domein volwassenen hebt bestudeerd;

  2) door middel van een LOGO-verklaring

  3) door middel van een certificaat van een door de NVRG erkende cursus

  Kennis op het gebied van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en gespreksvaardigheden kun je aanvullen door het volgen van een door de NVRG erkende cursus bij o.a.:


  4) 0p basis van je werkervaring, door middel van een EVC-certificaat

  Heb je geen certificaten van gevolgde cursussen psychopathologie en ontwikkelingspsychologie, maar wel veel werkervaring waarin je deze kennis hebt opgedaan? Met een EVC-traject kun je je kennis aantonen door middel van werkervaring. Na een intakegesprek met het EVC-centrum stel je een portfolio samen. Daarna heb je een gesprek met een assessor, die aan de hand van het portfolio en het gesprek beoordeelt of je kennis voldoende is aangetoond. Bij goed gevolgd ontvang je een certificaat. De kosten bedragen € 525,- (inclusief btw) per onderdeel en je kunt het traject binnen een maand afronden. Zo kun je dus in korte tijd deze kennis aantonen. Wil jij een EVC-traject doen? Neem dan contact op met het bureau van de NVRG. 

  Veelgestelde vragen over het EVC-traject


  Instromen vanuit de opleiding systeemtherapeutisch werker (STW)

  De opleiding tot systeemtherapeutisch werker (LIO STW) is een aparte leerroute en biedt – zonder een afgeronde masteropleiding - geen toegang tot het lidmaatschap lid in opleiding tot systeemtherapeut. Doe je een master en start je daarna met de opleiding tot systeemtherapeut, dan krijg je wel vrijstelling voor de basismodule (60 uur) van de technisch theoretische cursus van de ST-opleiding (mits je de gehele STW-opleiding hebt afgerond, inclusief twee supervisiereeksen en twee jaar werkervaring waarbij je systeemtherapeutisch werk verricht). 

   

  Toetsingsverzoek

  Twijfel je of je voldoet aan de vooropleidingseisen van de NVRG voor het lidmaatschap lid systeemtherapeut? Stuur een mail aan nvrg@nvrg.nl voordat je met het opleidingstraject begint. Stuur je CV en diploma's mee en je vraag. Mocht je niet voldoen aan de eisen, dan kun je er in bepaalde gevallen voor kiezen een toetsingsverzoek te doen. N.B. het is alleen mogelijk een toetsingsverzoek te doen als je een master hebt afgerond. Als je hiertoe besluit, dan ontvang je een mail de link naar een online toetsingsverzoek en leggen we dit voor aan de Toelatingsadviescommissie. We brengen hiervoor administratiekosten in rekening. Mocht je op een later moment lid worden van de NVRG, dan brengen we geen administratiekosten in rekening.  

   

  Overzicht geschikte vooropleidingen voor het lidmaatschap lid (in opleiding tot) systeemtherapeut. 
 • Opleidingseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  De opleiding tot systeemtherapeut bestaat uit:

  • minimaal 212 uur Theoretisch-Technische Cursus ST (TTC-ST)
  • leertherapie
  • supervisie


  Theoretisch Technische Cursus ST (TTC ST)

  De TTC ST bestaat uit:

  • een basismodule van 132 bestaande uit een inleidend deel, een vervolgdeel en een module wetenschap
  • twee specialistische modules van elk ten minste 40 uur. De twee specialistische modules gaan allebei over een ander deelgebied en een ander centraal thema binnen de systeemtherapie


  In het Opleidingsreglement staat beschreven aan welke eisen de verschillende opleidingsonderdelen moeten voldoen.


  Leertherapie

  Leertherapie volg je bij een door de NVRG erkende leertherapeut óf bij een leertherapeut die erkend is door één van de verenigingen voor psychologen, psychotherapeuten of psychiaters. Je kunt individuele leertherapie volgen of in een groep.  Volg je een leertherapie bij een leertherapeut van een andere vereniging? Ook dan geldt de contacttijd die de NVRG aan de leertherapie stelt: minimaal 9 maanden en maximaal twee jaar. De voorwaarden waaraan leertherapie moet voldoen staan beschreven in het Opleidingsreglement. Een van deze voorwaarden is dat de leertherapeut niet betrokken is bij andere opleidingsonderdelen. 

  Zoek je een NVRG erkende leertherapeut? Kijk dan in de Leertherapeutenlijst.

  Afspraken die je maakt met je leertherapeut, leg je vast in een Leertherapiecontract.


  Supervisie

  Je volgt drie supervisiereeksen over systeemtherapie bij drie door de NVRG erkende supervisoren. Hiervan mag je twee reeksen bij dezelfde supervisor. Je kunt individuele supervisie volgen of in een groep. Minstens één supervisiereeks volg je individueel. De eisen waaraan de supervisiereeksen moeten voldoen staan beschreven in het opleidingsreglement.

  Je kunt pas starten met je supervisie na afronding van de eerste 25 uur van de TTC ST.

  Zoek je een NVRG erkende supervisor? Kijk dan in de Supervisorenlijst.

  De afspraken die je met je supervisor maakt, leg je vast in een Supervisiecontract.


  Competenties systeemtherapeut

  De eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut worden bepaald aan de hand van het competentieprofiel syteemtherapeut. Hierin wordt beschreven over welke competenties de systeemtherapeut moet beschikken om het vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen.


  Vrijstellingen

  Heb je één van onderstaande opleidingen gevolgd voordat je start met de opleiding tot systeemtherapeut, dan gelden de volgende vrijstellingen:

  STW-opleiding
  Het afronden van de gehele STW-opleiding (TTC-STW 100, een groepssupervisie- en een individuele supervisiereeks) geeft recht op vrijstelling voor de basismodule (60 uur) van de technisch theoretische cursus van de ST-opleiding. N.B. De STW-opleiding geeft zonder een afgeronde master, geen toegang tot de opleiding tot systeemtherapeut. 

  GZ-opleiding, KP-opleiding, opleiding tot psychotherapeut (PT), opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG) en psychiater
  NVRG erkende onderdelen van het dossioma tellen mee voor de opleiding tot systeemtherapeut. Dit houdt in dat zowel het cursusdraaiboek als de opleider van een basiscursus inleiding Systeemtherapie erkend dienen te zijn door de NVRG. Supervisie die voldoet aan de eisen in het Opleidingsreglement telt mee. Leertherapie is vrijgesteld (m.u.v. GZ-en OG-opleiding).

  In geval van twijfel over nog af te ronden onderdelen/vrijstellingen, stuur een mail aan nvrg@nvrg.nl met daarbij vermeld voor welke onderdelen je vrijstelling vraagt op basis van de bijbehorende certificaten of verklaringen. Aan de hand van je mail beoordelen we of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. in bepaalde gevallen dient de Toelatingsadviescommissie een uitspraak te doen via een toetsingsverzoek. Als je hiervoor kiest, dan ontvang je een mail de link naar een online toetsingsverzoek en leggen we dit voor aan de Toelatingsadviescommissie. We brengen hiervoor administratiekosten in rekening. Mocht je op een later moment lid worden van de NVRG, dan brengen we geen administratiekosten in rekening.  

  MDFT, RGT, FFT, MST
  Supervisie in het kader van deze opleidingen geeft recht op vrijstelling van één supervisiereeks, onder de volgende voorwaarden:

  • de supervisie is gevolgd bij een NVRG erkende supervisor,
  • de supervisie voldoet aan de bepalingen van artikel 8 Opleidingsreglement, 
  • bij de aanvraag voor het lidmaatschap wordt over deze supervisiereeks een supervisieverklaring in het format van de NVRG ingediend en een certificaat van de gevolgde opleiding.
 • Werkervaringseisen lid systeemtherapeut (LID ST)

  Je kunt je lidmaatschap aanvragen als je werkzaam bent binnen de zorg- en welzijnssector binnen een instelling dan wel als zelfstandig gevestigd therapeut en systeemtherapieën verricht, gedurende minimaal vier jaar voor minimaal twee dagdelen per week, gerekend vanaf de start van de opleiding tot systeemtherapeut. 

Lees ook het e-magazine 'Route tot systeemtherapeut' waarin staat hoe het opleidingstraject eruit ziet en waar je rekening mee moet houden als je lid wilt worden van de NVRG, nu of op een later moment. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap, vind je in het Opleidingsreglement. Het e-magazine is een toelichting op het Opleidingsreglement.

Opleidingsreglement

Route ST Cover

Lidmaatschap aanvragen

Aanvraagformulier lidmaatschap Lid Systeemtherapeut

Wil je tijdens je opleiding tot systeemtherapeut al lid worden van de NVRG? Dan kun je lid in opleiding (LIO ST) worden.