College van Toezicht

Klachten tegen een lid van de vereniging aangaande de beroepsuitoefening kunnen worden ingediend bij het College van Toezicht. Het College van Toezicht beoordeelt klachten onpartijdig en onafhankelijk en toetst de klacht aan de Statuten (art.9) en de Beroepscode voor Psychotherapeuten. In het Reglement Tuchtrechtspraak NVRG is vastgelegd op welke wijze een klacht wordt behandeld. Contact met het College van Toezicht verloopt via het bureau van de NVRG.

Leden van het College van Toezicht: