College van Toezicht

Klachten van cliënten over bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten kunnen worden ingediend bij het College van Toezicht. Het College van Toezicht toetst de klacht aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Heb je een klacht? Neem dan contact op met het bureau van de NVRG.

Leden van het College van Toezicht: