Over de NVRG

Wat doet de NVRG

  • bewaakt de kwaliteit van de opleiding en nascholing van systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers;
  • bevordert het systemisch denken en handelen binnen een brede maatschappelijke context;
  • organiseert congressen, studiedagen en workshops;
  • stimuleert theorievorming en wetenschappelijk onderzoek en publicaties over systeemtherapie;
  • geeft het tijdschrift Systeemtherapie uit;
  • biedt een netwerk voor contact met vakgenoten via verenigingsactiviteiten en social media;
  • behartigt de belangen van haar leden als beroepsgroep.

De systeemtherapeutische aanpak

Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen.

Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

De systeemtherapeutische aanpak heeft meerwaarde bij een breed scala aan problemen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen en klachten, relatie- en gezinsproblematiek, huiselijk geweld en lichamelijke aandoeningen.