Vertrouwenspersonen

NVRG-leden die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties  en behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek hierover, kunnen zich wenden tot een van de twee vertrouwenspersonen. Contact met de vertrouwenspersonen loopt via het bureau van de NVRG.

Vertrouwenspersonen:

  • Mevrouw  C.A. Van Gogh, Den Haag
  • De heer J. Bom, Zuiderwoude