Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister

De registratie bij de NVRG is een waarborg voor kwaliteit. Bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers:

  • voldoen aan vakbekwaamheidseisen;
  • houden hun kennis voortdurend bij in het kader van herregistratie van het lidmaatschap;
  • bespreken regelmatig hun beroepsmatig functioneren met vakgenoten;
  • blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied
  • vormen een netwerk met vakgenoten via verenigingsactiviteiten en social media;
  • dragen bij aan het behartigen van de belangen van de beroepsgroep.

Competenties

Voor de systeemtherapeut en de systeemtherapeutisch werker is een competentieprofiel opgesteld. Het competentieprofiel beschrijft over welke competenties de systeemtherapeut en de systeemtherapeutsiche werker moet beschikken om hun vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen. Op basis van de competenties zijn de eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut en de opleiding tot systeemtherapeutsiche werker bepaald.

Hoe gaat de NVRG om met klachten?

Klachten van cliënten over bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten kunnen worden ingediend bij het College van Toezicht. Het College van Toezicht toetst de klacht aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.