Veelgestelde vragen

EVC-traject psychopathologie en ontwikkelingspsychologie

 • Hoe lang duurt de EVC-procedure?

  De EVC-procedure psychopathologie en/of ontwikkelingspsychologie duurt tussen de één en drie maanden. Gemiddeld ben je 60 uur bezig met het invullen van het portfolio. 

 • Hoe kan ik me aanmelden voor het EVC-traject?

  De aanmelding verloopt via het bureau van NVRG. De NVRG checkt aan de hand van je vooropleiding of een EVC-traject psychopathologie en/of ontwikkelingspsychologie van toepassing is. Zo ja, dan geeft de NVRG jou de contactgegevens van het EVC-centrum, waarna je contact kunt opnemen voor het plannen van een intakegesprek.

 • Hoe gaat de EVC-procedure in zijn werk?

  Voordat je een intake hebt bij het EVC-centrum, heeft de NVRG beoordeeld of een EVC-procedure voor jou van toepassing is. Daarna neem je contact op met het EVC-centrum (zie: hoe kan ik me aanmelden?) en ontvang je een uitleg van de procedure. Daarna wordt een intake gepland bij het EVC-centrum, waarin wordt vastgesteld of een EVC-traject voor jou zinvol is. Zo ja, dan krijg je toegang tot een portfolio dat je gaat invullen en waar je allerlei bewijsmateriaal voor aanlevert. Nadat het portfolio compleet is bevonden, heb je een gesprek met een assessor waarin wordt beoordeeld of je aan de eisen voor psychopathologie en/of ontwikkelingspsychologie voldoet.

 • Welke kennis moet ik aantonen voor psychopathologie?

  Voor het onderdeel Psychopathologie dien je o.a.  aan te tonen dat je theoretische kennis hebt van en inzicht hebt in de volgende psychopathologische verschijnselen, toestandsbeelden en psychiatrische aandoeningen, en dat je deze kennis en dit inzicht in de praktijk kunt toepassen: stemmingsstoornissen,  angststoornissen, somatoforme stoornissen, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen, seksuele stoornissen, psychotische stoornissen,  middelenafhankelijkheid en -misbruik, dubbel diagnose, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. Om het EVC-certificaat te behalen dien je o.a. kennis te hebben van dit gehele spectrum en hier bewijsmateriaal van te kunnen aanleveren.

 • Hoe onderbouw ik mijn kennis?

  In het portfolio dat je gaat invullen, licht je je onderbouwingen toe volgens de STARR-methode en vult deze aan met je bewijzen (meer uitleg hierover vind je in de algemene handleiding die je van het EVC-centrum ontvangt); STARR staat voor;

  S; Situatie omschrijving

  T; wat was jouw taak

  A; wat was jouw actie in de desbetreffende situatie

  R; Wat was het resultaat

  R; Reflectie, hoe kijk je terug op jouw actie, zou je dit in het vervolg anders doen of hetzelfde?

 • Hoe oud mag het bewijsmateriaal zijn dat ik aanlever?

  Een bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

 • Waar moet een bewijsstuk aan voldoen?

  Je toegevoegde bewijsstukken voldoen aan de VRAAK-criteria (zie uitleg algemene handleiding); Vraak staat voor;

  • V; Variatie kunnen aantonen in je bewijsstukken
  • R; Relevantie:, is het bewijsstuk dat je aanlevert relevant bij de desbetreffende vraag.
  • A; Actueel: een bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Graag stukken aanleveren vanaf heden tot max 10 jaar terug.
  • A; Authenticiteit: probeer je bewijsstukken zoveel mogelijk in originele staat aan te leveren, probeer print screens te maken van documenten, bewijsstukken waar je naam niet op vermeld staat, graag af laten tekenen door een leidinggevende.
  • K; Kwantiteit: hoe kan je de assessor ervan overtuigen dat je dit werk dagelijks doet? Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijving(en), Beoordelingsformulier(en), contract, werkplanning, die je zou kunnen toevoegen om dit aantoonbaar te maken. Je kunt dit ook aantonen door in frequenties je situaties/cases te omschrijven. Bijvoorbeeld; ‘’in mijn werkzaamheden ben ik verplicht om rapportages op te stellen’’. Vervang dit door ‘’in mijn werkzaamheden ben ik 3 x in de week verplicht om rapportages op te stellen’’.
 • Wat zijn de kosten van het EVC-traject Psychopathologie en/of Ontwikkelingspsychologie?

  De kosten bedragen € 525 (incl. btw) per onderdeel

 • Hoe kan ik de EVC-procedure annuleren als hij al gestart is?

  Een verzoek tot annulering of stopzetting kun je alleen schriftelijk indienen bij EVC Centrum Nederland. Afhankelijk van het stadium waarin de EVC-procedure verkeert, worden er kosten in rekening gebracht. Als een deelnemer al gestart is, worden de volledige kosten in rekening gebracht.