Systeemtherapeutisch werker

De systeemtherapeutischwerker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch georiënteerde hulpverlener. Samen met het gezin brengt de systeemtherapeutisch werker zorgen en hulpvragen in kaart en ondersteunt bij het formuleren van de gewenste verandering.

Hierbij betrekt en activeert de systeemtherapeutisch werker belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen. Daarnaast fungeert de systeemtherapeutisch werker als spin in het web in de samenwerking tussen het privénetwerk en het professionele netwerk rondom een gezin.

De systeemtherapeutischwerker is op veel plekken binnen de zorg- en welzijnssector van toegevoegde waarde. 

Waar werkt de systeemtherapeutisch werker?

De systeemtherapeutisch werker werkt als hulpverlener in ouder- en kindteams, sociale teams, buurtteams en in F-ACT-teams, binnen de crisisdienst, als gezinswerker, als ouderbegeleider in een ziekenhuis, als buurtwerker of gezinsvoogd.