Tweede versie advies Beroepenstructuur psychologische zorg 2030

Het NVRG bestuur en directie hebben op 14 juli 2020 de tweede versie van het advies van de stuurgroep psychologische zorg 2030 ontvangen evenals een brief waarin gereageerd wordt op onze reactie op het eerste conceptadvies Beroepenstructuur. Beide documenten vind je in dit bericht. De NVRG overweegt een open brief naar het Ministerie van VWS en de stuurgroep te sturen. Daarover lees je hier meer.

Rietjes


Tweede conceptadvies Beroepenstructuur psychologische zorg 2030 

Het NVRG bestuur en directie hebben dinsdagavond 14 juli 2020 de tweede versie van het advies van de stuurgroep psychologische zorg 2030 ontvangen, evenals een brief waarin gereageerd wordt op onze reactie op het eerste conceptadvies Beroepenstructuur.

In het kader van transparantie zijn beide documenten hier integraal te raadplegen. We hebben tot half augustus de tijd om te reageren op deze tweede versie van het advies.


Update d.d. 21 juli 2020
Na de documenten goed bestudeerd te hebben, overweegt de NVRG een open brief naar het Ministerie van VWS te sturen, omdat we van mening zijn dat het huidige advies niet voldoet aan wat de hulpvrager, zijn systeem en de verwijzer nodig hebben, en daarnaast tot verhoging van de kosten en langere wachtlijsten zal leiden.

Het advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg, versie 14 juli 2020;

  1. Sluit niet aan op de toekomstvisie van de GGZ van herstelgericht werken, de beperkingen van evidence-based practice, etc.
  2. Sluit niet aan bij het concept ‘Integraal werken’ en er samen voor staan dat de cliënt zo goed mogelijk wordt ondersteund.
  3. Is simpelweg onuitvoerbaar door de verwachte hoge kosten, de negatieve impact op de wachtlijsten en het beperken van (Master-)HBO’ers tot uitvoerders van geprotocolleerde behandelingen.

De NVRG wil samen met zoveel mogelijk betrokkenen, partners en bezorgden uit alle geledingen een open brief sturen. Verenigingen, zorgorganisaties, samenwerkingspartners, professionals, ondersteuners, cliënten, hulpvragers en verwijzers: iedereen is welkom de brief te ondertekenen.


Wil jij je steun uitspreken voor deze open brief?
Stuur dan voor dinsdag 11 augustus je reactie en gegevens (naam, functie(s), organisatie(s), emailadres en telefoonnummer) naar nvrg@nvrg.nl.
Ook tijdens de zomersluiting van het bureau zijn we (beperkt) bereikbaar. 

Alle stukken:
Het eerste conceptadvies van de stuurgroep en onze reactie daarop vind je in dit nieuwsbericht van 11 mei jl.

De brief van de stuurgroep met hun reactie op ons schrijven vind je hier.

Het tweede conceptadvies van de stuurgroep vind je hier.

 

Ik steun het initiatief een Open Brief te sturen!