Reactie NVRG op concept advies beroepenstructuur psychologische zorg 2030

Het huidige voorstel van de stuurgroep Beroepenstructuur psychologische zorg 2030 heeft impact op het hele psychologische werkveld en reikt verder dan alleen de BIG-beroepen. Het voorstel kan ook consequenties hebben voor de NVRG en haar leden. Op 10 mei jl. heeft de NVRG haar reactie verzonden aan de stuurgroep, mede op basis van de vele reacties en adviezen vanuit de leden. 

Rietjes


Conceptadvies Beroepenstructuur psychologische zorg 2030 en reactie NVRG

In ons nieuwsbericht van 29 april jl. berichtten we over het conceptadvies Beroepenstructuur psychologische zorg 2030 en onze vraag aan een groep leden met een diverse achtergrond om input en feedback. We hebben veel reacties ontvangen, via diverse kanalen, waar zorgen geuit worden. 

De NVRG is op 10 april  jl. in kennis gesteld van het conceptadvies van de stuurgroep. Officieel gaat dit voorstel alleen over academische psychologen, echter in de uitwerking gaat het verder dan alleen deze groep. 

Samen met het NVRG bestuur hebben we een strategische reactie voorbereid richting de stuurgroep, mede op basis van de vele reacties en adviezen die we vanuit de leden hebben gekregen. Deze is op 10 mei gestuurd aan de stuurgroep. We kiezen hierin een duidelijke houding dat het huidig voorstel niet goed is voor de sector noch de samenleving, en dat we graag in gesprek gaan, iets wat we node gemist hebben. Onze reactie is in overleg geweest met de NVVS, die vergelijkbaar is geschrokken van dit conceptadvies. 

Alle NVRG-leden zijn op 11 mei jl. door bestuur en directie op de hoogte gebracht van de achtergrond en de genomen stappen, en hoe wij zowel de belangen behartigen van het systemisch gedachtegoed, de hulpvragers en hun systeem, als de leden van NVRG.

De reactie van de NVRG naar stuurgroep van 10 mei jl. vind je hier.
Het conceptadvies van de stuurgroep vind je hier.