Systeemtherapie als verzekerde zorg voor 18+: een doorbraak!

In september 2020 is Systeemtherapie is opgenomen in het advies van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor de ggz waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden systeemtherapie in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering. Dankzij de samenwerking met ZN is het rapport ‘Wetenschappelijke evidentie systeemtherapie’ de basis geworden voor dit advies.

ZN

 

Het rapport ‘Wetenschappelijke evidentie systeemtherapie’ uit 2019 waarbij in de breedte onderzoek is verzameld en beoordeeld, laat zien dat en hoe systeemtherapie effectief is. “Ondanks enkele voorwaarden zijn we blij met dit resultaat”, zo meldt Tessa van Iperen, directeur NVRG. Systeemtherapie, ofwel relatie- en gezinstherapie, wordt vooral ingezet om verder te kijken dan alleen de problematiek van de hulpvrager.

De erkenning door ZN draagt bij aan een meer volwaardige positie in het ggz-veld, iets waar werkgevers en leden al langer om vragen. De opname van systeemtherapie in de ZN-circulaire is een goede stap op weg naar meer zichtbaarheid van systeemtherapie in registratie en dossiers.

De voorwaarden die zijn gesteld aan de vergoeding van systeemtherapie sluiten aan bij de huidige stand van onderzoek en evidentie. Systeemtherapie valt alleen onder de verzekerde zorg indien het een beperkt onderdeel
is van een behandeling en de behandeldoelen in het behandelplan (dus niet als monotherapie). Eveneens geldt dat de behandelaar op het moment van de behandeling geregistreerd moet zijn als systeemtherapeut bij de NVRG.

Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden.