Systeemtherapie in ZN-circulaire GGZ-therapieën: veel gestelde vragen

Systeemtherapie is sinds september 2020 opgenomen in het advies van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  voor de ggz waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden systeemtherapie  in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering. Dankzij de samenwerking met ZN is het rapport ‘Wetenschappelijke evidentie systeemtherapie’ de basis geworden voor dit advies. Hieronder vind je de veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Mail naar nvrg@nvrg.nl.

Veelgestelde vragen Systeemtherapie in ZN-Circulaire GGZ-therapieën

 • Wat is de status van de ZN-circulaire GGZ therapieën?

  In de ZN-circulaire staan de GGZ therapieën vermeld die voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk en welke daar (nog) niet aan voldoen. Zorgverzekeraars brengen, na gedegen onderzoek van hun medisch adviseurs en in bijzijn van het Zorginstituut Nederland (ZiNL), een gezamenlijk advies uit over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit betreft therapieën die in de GGZ worden toegepast, maar niet zijn geduid door ZiNL. Middels deze circulaire worden de adviezen van deze Zorgadviestrajecten gedeeld. Zorgverzekeraars Nederland verzoekt de zorgverzekeraars deze adviezen over te nemen en kenbaar te maken aan verzekerden en (gecontracteerde) aanbieders.

 • Ik ben systeemtherapeut en mijn basisberoep is maatschappelijk werker. Wordt de systeemtherapie die ik geef nu vergoed?

  Systeemtherapie valt onder verzekerde zorg wanneer deze een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling en daarmee ook van de behandeldoelen in het behandelplan. Het wordt dus alleen vergoed op indicatie van een regiebehandelaar. Daarbij dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie wordt niet vergoed als monotherapie.

 • Ik ben systeemtherapeut en geef vooral partnerrelatietherapie. Wordt deze therapie vergoed?

  Partnerrelatietherapie wordt niet vergoed, tenzij er sprake is van een primaire stoornis en de systeemtherapie een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling en daarmee ook van de behandeldoelen in het behandelplan. Daarbij dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie wordt niet vergoed als monotherapie. Cliënten kunnen voor een deel aanspraak maken op een aanvullende verzekering (psychosociale hulp) of zij betalen zelf de behandeling.

 • Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut en geef in het kader van de psychotherapie ook gezinstherapie. Wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar? Wat verandert er voor mij?

  Systeemtherapie valt onder de verzekerde zorg wanneer deze een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling en daarmee ook van de behandeldoelen in het behandelplan. Daarbij dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie wordt niet vergoed als monotherapie. Je hebt hierbij de keuze om de behandeling te schrijven als systeemtherapie of (een andere vorm van) psychotherapie. Overleg met je werkgever met betrekking tot registratie en dossiervorming.

 • Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog en voer systeemtherapieën uit maar ben geen lid van de NVRG. Wordt mijn systeemtherapie nog vergoed?

  BIG-geregistreerde Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters zijn bevoegd systemische therapieën uit te voeren, ook al zijn ze niet geregistreerd bij de NVRG, binnen de BIG-registratie.