Conceptadvies beroepenstructuur psychologische zorg

Er is een nieuwe beroepenstructuur voor de psychologische zorg in voorbereiding. Het huidige voorstel heeft impact op het hele psychologische werkveld en mogelijk ook buiten de BIG-beroepen. Het voorstel kan ook consequenties hebben voor de NVRG en haar leden.

thumbnail_2020 beroepenstructuur advies en stuur


Beroepenstructuur psychologische zorg

In 2019 hebben de beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVO en NVP samen het initiatief genomen om, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg in 2030. Samen vormen ze een stuurgroep die zich laten adviseren door een Adviesraad (waar ook NVRG zitting in heeft).
NVO heeft zich recent teruggetrokken waardoor het voorstel niet meer gaat over pedagogische zorg.

De achterliggende opdracht voor een nieuwe beroepenstructuur komt van het ministerie van VWS, als uitkomst van het Hoofdlijnen Akkoord ggz (HLA) uit 2018. Doel is om, samen met het werkveld, tot een voorstel te komen voor een beroepenstructuur, die in 2030 is ingevoerd. Hiervoor is een stuurgroep opgezet en een adviesraad. Als NVRG nemen we deel aan de adviesraad.

Op 8 juni a.s. wil de stuurgroep het voorstel aan VWS voorleggen. Hieronder vind je een overzicht van de stuurgroep:

Stuurgroep


Bestuur en directie van de NVRG steunen het streven naar een eenvoudige en herkenbare structuur van de psychologische beroepen (BIG), verminderen van wachtlijsten en verbeteren van kwaliteit van zorg. Het huidige voorstel gaat echter veel verder dan alleen de structuur van psychologische beroepen. Het gaat ook over beroepstitels, opleidingen, kwaliteitsregister en de vraag wie mag behandelen (buiten BIG-geregistreerden).

Daarom hebben we een groep NVRG-leden met diverse achtergronden wat betreft opleidingen en ervaring, gevraagd om input en feedback te geven op het conceptadvies.

Mede op basis van hun reactie en feedback zal NVRG, via de adviesraad, inhoudelijk reageren en met eventuele voorstellen komen voor verbetering of verheldering.

Het conceptadvies van de stuurgroep vind je hier