NVP publiceert factsheets Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft de eerste twee wetenschappelijke factsheets over psychotherapie samengesteld. De factsheets Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie zijn onderdeel van een serie en geven een overzicht van de bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit van de desbetreffende vorm van psychotherapie, onderbouwd met recente onderzoeken, feiten en cijfers. 

Factsheet


Factsheet 1: Systeemtherapie bij kinderen, jeugdigen en volwassenen

Deze factsheet is gebaseerd op het rapport 'Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie' dat in opdracht van de NVRG is geschreven. In de factsheet is de informatie bijgewerkt tot 1 juni 2019. Ook is informatie over Zorgstandaarden toegevoegd aan de fact sheet. De Wetenschapsadviescommissie (WAC) van de NVRG is zowel betrokken bij het opstellen van het rapport als de factsheet. 

De factsheet geeft een omschrijving van systeemtherapie, als vorm van psychotherapie gericht op relaties tussen mensen. Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij specifieke (DSM- geclassificeerde) psychische stoornissen en bij andere problematiek die vaak gepaard gaat met psychische problemen, zoals relatieproblemen. Het geeft antwoord op de vraag welke systemische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. Ook biedt het een overzicht van gezinsbehandelingen die zijn opgenomen in de database van erkende effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze factsheet is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie therapie.

Download de factsheet Systeemtherapie


Factsheet 2: Psychodynamische psychotherapie bij volwassenen

Deze factsheet geeft een omschrijving van psychodynamische psychotherapieën. Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke psychodynamische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. De werkzaamheid van psychodynamische behandelingen is recent ook met feiten en cijfers onderbouwd in een overzichtsartikel. Dit document is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Naar de factsheet Psychodynamische psychotherapie


Overige factsheets

De NVP-wetenschapsraad werkt onder voorzitterschap van prof. dr. Ton van Balkom verder aan de factsheets Cognitieve gedragstherapie, Groepspsychotherapie, Common Factors en Klinische psychotherapie.