Systeemtherapie, de wetenschappelijke stand van zaken

In april verscheen het rapport 'Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie'. Met dit rapport wordt (opnieuw) aangetoond dat systeemtherapie evidence based is en voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. NVRG-lid Elisa van Ee schreef een zeer toegankelijk artikel over dit rapport. Het artikel is gepubliceerd in het juninummer van tijdschrift Systeemtherapie en zeer de moeite waard om te lezen.

rapport evidentie

Artikel in Systeemtherapie
In het artikel bechrijft Elisa van Ee op heldere wijze de aanleiding, de methode en de resultaten van het onderzoek. Ook formuleert zij heel duidelijk hoe je als systeemtherapeut in de dagelijkse praktijk om kunt gaan met de resultaten.

Achtergrond
De NVRG heeft het onderzoek naar de effectiviteit van systeemtherapie uit laten voeren in samenwerking met de NVP. Het onderzoek is gebaseerd op systematische reviews en meta-analyses – meer dan 150 artikelen - over systeemtherapie uit de jaren 2012 tot 2017.

Staatssecretaris
In april hebben NVRG voorzitter Mirjam Hinfelaar en directeur Lisette Pondman het rapport aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Diezelfde dag was ook het Algemeen Overleg GGZ. Tijdens dit overleg gaf de staatssecretaris aan dat hij het rapport gaat analyseren en de Kamer voor of vlak na de zomer zal informeren over de vervolgstappen nu wederom de wetenschappelijke evidentie van systeemtherapie is aangetoond. Voor meer informatie lees hier.

 

 

Ben je benieuwd naar het rapport? Klik dan hier.