Coronadossier


Op deze pagina houden we een overzicht bij van nieuws, maatregelen en antwoorden op vragen rond het coronavirus. 

overtherapie

Zie ook onze webpagina over de impact van de coronamaatregelen op relaties en gezinnen. 

Informatie met betrekking tot herregistratie en accreditatie

Herregistratie
Veel geplande trainingen, congressen en andere vormen van nascholing gaan voorlopig niet door als gevolg van de maatregelen rond corona. Daarom worden alle registratieperiodes die in 2020 aflopen, met zes maanden verlengd. Dit wordt automatisch verwerkt in PE-online. PE-online wordt aangepast zodat ook geaccrediteerde online nascholing mee kan tellen.


Accreditatie

Normaalgesproken wordt accreditatie aangevraagd voor één of drie jaar. De NVRG heeft besloten de accreditatietermijn voor nascholingen waarvan de termijn vóór 1 januari 2021 verloopt, met zes maanden te verlengen. Door de zes maanden verlenging wordt de geldigheid van die termijn dus verlengd naar één jaar en zes maanden of drie jaar en zes maanden. Deze verlenging wordt automatisch verwerkt in PE-online. Mocht het nodig blijken, dan zullen we in de loop van het jaar opnieuw kijken naar het verschuiven van de accreditatietermijnen.

Nu veel (nieuwe) online nascholing wordt ontwikkeld, bieden we vanaf nu ook de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor online nascholingen via PE-online.

Consulten houden?

Voor de NVRG is het lastig om te beoordelen of leden een face-to-face consult kunnen laten doorgaan. Vraag jezelf af of dat verantwoord is:

 • Behoor je zelf tot een risicogroep? Heb je een kwetsbare gezondheid? Hebben je gezinsleden een kwetsbare gezondheid?

 • Zijn cliënten afhankelijk van jouw consulten? Kan uitstel van een afspraak kwaad?

 • Sta je in nauw contact met mensen die werken in een 'vitaal beroep'? Zijn cliënten van je werkzaam in beroepen waar zij meer risico lopen?


Hygiëne tijdens consulten

- Houd je aan de hygiëneadviezen van het RIVM en verzoek je cliënten dat ook te doen.
- Schud geen handen.
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Heb je het vermoeden dat een cliënt besmet is met het virus, neem dan je eigen gezondheid en veiligheid in acht en beëindig het consult. Raad je cliënt aan om telefonisch contact te zoeken met zijn/haar huisarts of huisartsenpost.

Alternatieven voor consulten
Er zijn alternatieve mogelijkheden om afspraken te laten doorgaan. Zo kun je telefonisch contact hebben met cliënten, of consults houden via beeldbellen. Let daarbij wel op dat Skype, FaceTime en WhatsApp videoconferencing niet is toegestaan onder de AVG omdat het geen beveiligde verbindingen zijn.

Beeldbellen
Bureau NVRG krijgt vragen over voor welk soort consults beeldbellen wel/niet geschikt zou zijn. Het is lastig om hier een algemene richtlijn voor te bieden. Of je consulten laat doorgaan via beeldbellen, is afhankelijk van wat jij en je client(en) vinden passen. Belangrijk is dat iedereen zich comfortabel voelt en dat het geheel voldoet aan wettelijke voorwaarden.

 • Ga je beeldbellen, let dan op dat de digitale spreekkamer of e-health toepassing voldoet aan NEN 7510 of ISO27001.

 • Door Boom Uitgevers werden we erop geattendeerd op het feit dat 'E-health, Handboek voor Zorg- en Hulpverleners' nu met 50% korting wordt aangeboden. Meer informatie vind je hier.

 • Het ministerie van VWS geeft deze informatie en tips over beeldbellen.

 • Hier vind je gratis trainingen en webinars over beeldbellen.

 • Keuzehulp privacy videobellen van de Autoriteit Persoongegevens.

 

Blog over alternatieve consulten
Blog Tomas Van Reybrouck, Interactie-Academie, over wandelhulpverlening


Annuleringen door cliënten
Bedenk welke regels je hanteert voor het afzeggen van afspraken in deze periode.

De NVRG kan niet voor haar leden bepalen welk beleid correct is. Wellicht is het goed om af te wijken van je normale no-show voorwaarden of annuleringsvoorwaarden. Als cliënten hun verantwoordelijkheid nemen door afspraken te annuleren, nemen ze immers ook jouw gezondheid en die van je naasten in acht. 

Vermeld op je site (indien van toepassing) hoe je omgaat met consults, annuleringen en/of nieuwe aanvragen in deze periode. 

 

Veilig werken vanuit huis

Thuiswerken brengt risico’s met zich mee op het vlak van cybercriminaliteit. Zorg daarom dat je ook thuis veilig aan de slag gaat.

 • Werk, als dat mogelijk is, in een beveiligde thuiswerkomgeving. Log thuis in op de server van je organisatie. Heb je geen beveiligde thuiswerkomgeving? Overleg dan met collega’s over hoe je veilig kunt werken.

 • Wees voorzichtig met het gebruik van gratis cloud-, opslag- of e-maildiensten. Zo’n dienst kan je gegevens misbruiken voor markeingdoeleinden of doorverkopen aan derden.

 • Bescherm je documenten met veilige databases en unieke wachtwoorden. Ga voorzichtig om met de gegevens van cliënten en met gevoelige persoonsinformatie. 


Let op phishing-mails van op het oog bekende organisaties!

Zo'n 20% van alle e-mails zijn phishing-mails. Spamfilters onderscheppen deze mails bij lange na niet allemaal. Cybercriminelen maken gebruik van de coronacrisis door phishing-mails te versturen die afkomstig lijken te zijn bekende organisaties zoals je bank. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

 • Controleer  altijd de afzender van een nieuwsbrief. Als daar een vreemd adres staat, vertrouw het dan niet.

 • Raadpleeg bij twijfel de Fraudehelpdesk. Hier vind je een actueel overzicht van alle recent verschenen phishing-mails.

 • Krijg je e-mailberichten die je niet verwacht of van een onbekende afzender? Klik NIET op links in deze e-mailberichten, open geen bijlagen en vul NOOIT gegevens in.

 

AVG en Corona

Als een van je medewerkers besmet is met het Corona-virus kan het verstandig lijken om die kennis te delen binnen je organisatie of met partners met wie je als vrijgevestigde samenwerkt, zodat iedereen alert kan zijn op eventuele symptomen bij zichzelf.

Het feit dat iemand is besmet met Corona is echter een bijzonder persoonsgegeven en valt derhalve onder de AVG.

Het delen van informatie over Corona-besmettingen binnen je organisatie is niet toegestaan vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Wat mag wel in het kader van de AVG?

Met de betrokken medewerker mag je wel spreken over zijn/haar besmetting maar je mag er niet over administreren.

Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.

Medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je wat wel en niet is toegestaan.

 

Richtlijn van GGZ Nederland

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen richtlijn GGZ en Covid-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen.

De richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland en gaat onder meer over de behandeling van psychische klachten, contact onderhouden met cliënten en thuiswerken met kinderen.

 

Vrijgevestigde systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkenden

Het noodloket voor ondernemers, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), is inmiddels gelanceerd. Deze regeling is, in tegenstelling tot de indruk die eerder werd gewekt in media, echter niet bedoeld voor iedere ondernemer. Hier vind je een gedetailleerde lijst voor ondernemers voor wie deze regeling geldt.

Per 7 april is de lijst met SBI-codes van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) uitgebreid. Op basis van de SBI-code "86913 - Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen" van je hoofdactiviteit, kun je een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming schade COVID-19. Check wel goed de voorwaarden van deze regeling, voordat je een aanvraag indient. 

Op de website van de Kamer van Koophandel vind je ook veel informatie. 

VNG heeft in kader van de Coronamaatregelen afspraken met het Rijk gemaakt over continuering van de financiering.

Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

Dit contactpunt heeft als doel (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van hun werk met betrekking tot het Coronavirus.

Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088–330 5500 (gebruikelijke belkosten).


Informatie vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Continuiteitsbijdrage voor zorgaanbieders
Vanaf 23 juni kunnen ook zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Eind vorige maand informeerde Zorgverzekeraars Nederland de ggz-sector over de regeling. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. Lees meer.

 

Actuele informatie vanuit de overheid

Op 28 april is de overheidscampagne 'Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover' van start gegaan. Met deze campagne wordt aandacht gevraagd voor de psychische gevolgen van de coronacrisis. Mensen worden opgeroepen erover te praten of hulp te zoeken indien dat nodig is. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS wil met deze campagne duidelijk maken dat mensen er niet alleen voor staan en praktische oplossingen aandragen.

Hier staan tips en verwijzingen naar hulplijnen.

De campagne mentale gezondheid (online en op de radio) is op 15 mei afgelopen. De resultaten zijn heel positief: de waardering voor de campagne is hoog, de korte video’s zijn veel bekeken en gedeeld en de boodschap (het is normaal dat je je door het coronavirus somber of gespannen voelt) wordt goed ontvangen en gedeeld.

Op verzoek van de Tweede Kamer is er een infographic gemaakt met alle hulplijnen. Deze PDF kun je hier downloaden.

Alles over Coronavirus Covid-19, Rijksoverheid.

Adviezen en tips van de Autoriteit Persoonsgegevens voor veilig thuiswerken.

Actuele informatie over financiële regelingen vanuit de overheid. 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft informatie gepubliceerd over het declareren van consults op afstand.


P3NL informatie

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over het coronavirus en de gevolgen voor hun werk en de zorg. Het NIP, de NVO en GGZ Nederland hebben informatie verzameld in themadossiers. Je vindt deze informatie op de homepage van P3NL. Of ga rechtstreeks naar de themadossiers van

NVP

NIP

NVO

 


Informatie vanuit de BVRGS

Nieuwsbericht BVRGS

Zorgen voor zorgers

 

Crisisoverleg preventie mentale gezondheid

Het coronavirus en de genomen maatregelen raakt alle kanten van de gezondheidszorg en daarmee ook de GGZ. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de effecten op de geestelijke gezondheidszorg. Goede afstemming over de communicatie hoort daarbij. Sinds eind maart jl. heeft de NVRG namens P3NL zitting in het crisisoverleg preventie mentale gezondheid. Partijen die (digitaal) aan tafel zijn o.a. VWS, Trimbos, GGZ Nederland, GGD GHOR, Sociaal Werk NL, NIP, 113 en MIND.


Elke partij heeft ook op de eigen website informatie beschikbaar:

Trimbos, over depressie, angst en suïcidepreventie

MIND

GGZ Nederland

GGD GHOR

Sociaal werk Nederland

113

Stichting 113 zelfmoordpreventie zoekt gedurende de Coronaperiode voor 8 uur (of meer) per week vrijwilligers en ervaren psychologen / therapeuten voor de hulplijn en het geven van chat, bel en e-mail therapieën. Heb jij een academische opleiding psychologie of pedagogiek en interesse? Neem dan contact op met 113 via recruitment@113.nl. De oproep vind je hier.