Coronadossier


Op deze pagina vind je een overzicht van nieuws, maatregelen en antwoorden op vragen rond het coronavirus. 

overtherapie
  • Zie ook onze webpagina over de impact van de coronamaatregelen op relaties en gezinnen. 

Het houden van consulten

Versoepelingen (vanaf juni 2021)
Vanaf eind mei 2021 zijn er versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd die waarschijnlijk per 5 juni zullen ingaan. We raden je aan de website van de rijksoverheid in de gaten te houden voor de actuele regels en uitzonderingen. 

Over contactberoepen werd eerder (tijdens de lockdown) door GGZ Nederland en het Ministerie van VWS bevestigd dat relatie- en gezinstherapeuten fysiek hun werk kunnen blijven uitoefenen. Zij worden in staat geacht om wel 1,5 meter afstand te houden. Met inachtneming van de coronaregels kunnen zij hun cliënten blijven ontvangen. 

Blijf alert
Ook met de versoepelingen die zijn aangekondigd, geldt nog steeds de nadrukkelijke oproep om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Behoor je zelf tot een risicogroep? Heb je een kwetsbare gezondheid? Hebben je gezinsleden een kwetsbare gezondheid?
 • Sta je in nauw contact met mensen die werken in een 'vitaal beroep'? Zijn cliënten van je werkzaam in beroepen waar zij meer risico lopen?
 • Zijn cliënten afhankelijk van jouw consulten? Kan uitstel van een afspraak kwaad? Is een telefonisch consult of videobellen een mogelijkheid?

Hygiëne
Houd je nog steeds aan de hygiëneadviezen van het RIVM en verzoek je cliënten dat ook te doen. Schud geen handen en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. In openbare ruimtes geldt de mondkapjesplicht nog steeds.

Heb je het vermoeden dat een cliënt besmet is met het virus, neem dan je eigen gezondheid en veiligheid in acht en beëindig het consult. Raad je cliënt aan om telefonisch contact te zoeken met zijn/haar huisarts of met de GGD om zich te laten testen.

Alternatieven voor consulten
Let op: Skype, FaceTime en WhatsApp videoconferencing zijn niet toegestaan onder de AVG omdat het geen beveiligde verbindingen zijn.

Beeldbellen
Het is lastig om een algemene richtlijn te geven voor welk soort consults beeldbellen wel/niet geschikt zou zijn. Het is afhankelijk van wat jij en je client(en) vinden passen en wat de (technische) mogelijkheden zijn. Belangrijk is dat iedereen zich comfortabel voelt en dat het geheel voldoet aan wettelijke voorwaarden.

 • Ga je beeldbellen, let dan op dat de digitale spreekkamer of e-health toepassing voldoet aan NEN 7510 of ISO27001.
 • Het ministerie van VWS geeft deze informatie en tips.
 • Hier vind je gratis trainingen en webinars over beeldbellen.
 • Keuzehulp privacy videobellen van de Autoriteit Persoongegevens.


Annuleringen door cliënten

De NVRG kan niet voor haar leden bepalen welk annuleringsbeleid correct is. Wellicht is het goed om af te wijken van je normale no-show voorwaarden of annuleringsvoorwaarden. Als cliënten hun verantwoordelijkheid nemen door afspraken te annuleren, nemen ze immers ook jouw gezondheid en die van je naasten in acht. 

We raden je aan op je site (indien van toepassing) te vermelden hoe je omgaat met consults, annuleringen en/of nieuwe aanvragen in deze periode. 

 

Veilig werken vanuit huis

Thuiswerken brengt risico’s met zich mee op het vlak van cybercriminaliteit. Zorg daarom dat je ook thuis veilig aan de slag gaat.

 • Werk, als dat mogelijk is, in een beveiligde thuiswerkomgeving. Log thuis in op de server van je organisatie. Heb je geen beveiligde thuiswerkomgeving? Overleg dan met collega’s over hoe je veilig kunt werken.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van gratis cloud-, opslag- of e-maildiensten. Zo’n dienst kan je gegevens misbruiken voor markeingdoeleinden of doorverkopen aan derden.
 • Bescherm je documenten met veilige databases en unieke wachtwoorden. Ga voorzichtig om met de gegevens van cliënten en met gevoelige persoonsinformatie. 


Let op phishing-mails van op het oog bekende organisaties!
Zo'n 20% van alle e-mails zijn phishing-mails. Spamfilters onderscheppen deze mails bij lange na niet allemaal. Cybercriminelen maken gebruik van de coronacrisis door phishing-mails te versturen die afkomstig lijken te zijn bekende organisaties zoals je bank. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

 • Controleer altijd de afzender van een nieuwsbrief. Als daar een vreemd adres staat, vertrouw het dan niet.
 • Raadpleeg bij twijfel de Fraudehelpdesk. Hier vind je eveneens een actueel overzicht van alle recent verschenen phishing-mails.
 • Krijg je e-mailberichten die je niet verwacht of van een onbekende afzender? Klik NIET op links in deze e-mailberichten, open geen bijlagen en vul NOOIT gegevens in.

 

AVG en corona

Als een van je medewerkers besmet is met het Corona-virus kan het verstandig lijken om die kennis te delen binnen je organisatie of met partners met wie je als vrijgevestigde samenwerkt, zodat iedereen alert kan zijn op eventuele symptomen bij zichzelf.

Het feit dat iemand is besmet met Corona is echter een bijzonder persoonsgegeven en valt derhalve onder de AVG.

Het delen van informatie over Corona-besmettingen binnen je organisatie is niet toegestaan vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wat mag wel in het kader van de AVG?

 • Met de betrokken medewerker mag je wel spreken over zijn/haar besmetting maar je mag er niet over administreren.
 • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
 • Je mag medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je wat precies wel en niet is toegestaan.

 

Richtlijn van GGZ Nederland

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen richtlijn GGZ en Covid-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen.

De richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland en gaat onder meer over de behandeling van psychische klachten, contact onderhouden met cliënten en thuiswerken met kinderen.

Update
Op 24 juni is de 14e versie van deze richtlijn is gepubliceerd met daarin aanwijzingen over hoe om te gaan met de versoepelingen in coronamaatregelen. 

 

Informatie met betrekking tot herregistratie en accreditatie

Herregistratie
Door de maatregelen rond Corona werd veel geplande nascholing verplaatst of afgezegd, of op een andere manier georganiseerd. Soms (gedeeltelijk) digitaal, verdeeld over meerdere data of korter.

Alle registratieperiodes die in 2020 afliepen, zijn met zes maanden verlengd. Dit is automatisch verwerkt in PE-online. PE-online wordt aangepast zodat ook geaccrediteerde online nascholing mee kan tellen.

Accreditatie
Normaalgesproken wordt accreditatie aangevraagd voor één of drie jaar. De NVRG heeft besloten de accreditatietermijn voor nascholingen waarvan de termijn vóór 1 januari 2021 verliep met zes maanden te verlengen. Door deze verlenging wordt de geldigheid van die termijn dus verlengd naar één jaar en zes maanden of drie jaar en zes maanden. Deze verlenging wordt automatisch verwerkt in PE-online.

Nu veel nieuwe) online nascholing wordt ontwikkeld, bieden we eveneens de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor online nascholingen via PE-online.


Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de ggz

Eind april 2021 hebben de Nederlandse Zorgautoriteit en het Trimbos Instituut een rapport gepubliceerd met een analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg.

In het rapport staat een update ten aanzien van verwijzingen en ook informatie over o.a. wachttijden, behandeltrajecten en verzuim

 

Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

Dit contactpunt heeft als doel (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van hun werk met betrekking tot het Coronavirus.

Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088–330 5500 (gebruikelijke belkosten).

 

Informatie vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Continuiteitsbijdrage voor zorgaanbieders
Vanaf 23 juni 2020 kunnen ook zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Eind vorige maand informeerde Zorgverzekeraars Nederland de ggz-sector over de regeling. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. Lees meer.

Update april 2021: deze zomer wordt de generieke cotinuïteitsbijdrage definitief vastgesteld. Meer lees je in dit nieuwsbericht

Overige links

Alles over Coronavirus Covid-19, Rijksoverheid.

Adviezen en tips van de Autoriteit Persoonsgegevens voor veilig thuiswerken.

Actuele informatie over financiële regelingen vanuit de overheid. 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft informatie gepubliceerd over het declareren van consults op afstand.


P3NL informatie

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over het coronavirus en de gevolgen voor hun werk en de zorg. De meeste verenigingen hebben informatie verzameld in themadossiers. Je vindt de links naar deze themadossiers op de homepage van P3NL.


Crisisoverleg preventie mentale gezondheid

Het coronavirus en de genomen maatregelen raakt alle kanten van de gezondheidszorg en daarmee ook de GGZ. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de effecten op de geestelijke gezondheidszorg. Goede afstemming over de communicatie hoort daarbij. Sinds eind maart 2020 heeft de NVRG namens P3NL zitting in het crisisoverleg preventie mentale gezondheid. Partijen die (digitaal) aan tafel zijn o.a. VWS, Trimbos, GGZ Nederland, GGD GHOR, Sociaal Werk Nederland, NIP, 113 en MIND. Hier vind je de links naar informatie op de eigen websites van deze partijen:

Ministerie van VWS

NIP

Trimbos, over depressie, angst en suïcidepreventie

MIND

GGZ Nederland

GGD GHOR

Sociaal werk Nederland

113