Staatssecretaris neemt rapport 'Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie' in ontvangst

Op woensdag 24 april jl. hebben NVRG voorzitter Mirjam Hinfelaar en directeur Lisette Pondman het rapport 'Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie' aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Met dit rapport wordt (opnieuw) aangetoond dat systeemtherapie evidence based is en voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het rapport laat duidelijk zien dat individuen – al dan niet belast met een psychische stoornis – hun directe omgeving en de maatschappij gebaat zijn bij een brede toegankelijkheid van systeemtherapie.

Foto 5 Blokhuis, Hinfelaar, Pondman bewerkt en bijgesneden


Kamerbrief

Op 24 april was ook het Algemeen Overleg GGZ. Tijdens dit overleg vroeg Carla Dik-Faber, woordvoerder ggz van de ChristenUnie, de staatssecretaris naar zijn reactie op het rapport en wat hij gaat doen nu wederom de wetenschappelijke evidentie van systeemtherapie is aangetoond. De staatssecretaris gaf aan dat hij het rapport ontvangen had en liet het rapport aan de Kamerleden zien. Hij gaat het rapport analyseren en zal de Kamer voor de zomer informeren over de vervolgstappen. Een heel positief resultaat!

Achtergrond van het onderzoek
De NVRG heeft het onderzoek naar de effectiviteit van systeemtherapie uit laten voeren in samenwerking met de NVP. Het onderzoek is gebaseerd op systematische reviews en meta-analyses – meer dan 150 artikelen – over systeemtherapie uit de jaren 2012 tot 2017.

Systeemtherapie heeft tot 2014 op de zogenaamde ‘Dynamische Lijst’ van Zorgverzekeraar Nederland gestaan, waardoor de therapie in principe in aanmerking kwam voor vergoeding uit het basispakket. In 2014 was dus al wetenschappelijk aangetoond dat systeemtherapie effectiever en kostenefficiënter is dan veel andere therapievormen. 

Ben je benieuwd naar het rapport? Klik dan hier.