Versie 7 van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd

Op 2 oktober jl. is de 7e versie van de richtlijn GGZ en Corona gepubliceerd. Er zijn een aantal wijzigingen in doorgevoerd, specifiek over het gebruik van gezichtsmaskers en over hoe om te gaan met verkoudheid, testen en quarantaine. In dit nieuwsbericht vind je een samenvatting van de belangrijkste punten.

Corona

 

In de zevende versie van de Richtlijn GGZ en Corona is aan paragraaf 2.5 het volgende toegevoegd over het gebruik van mond-neus-maskers:

"Het bestuur van een instelling of een vrijgevestigde behandelaar heeft de mogelijkheid medewerkers, patiënten en bezoekers te verplichten een mond-neus-masker te dragen in de gebouwen van de instelling en omgevingen waar het houden van de 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is. Patiënten en bezoekers kunnen daarvoor een eigen masker gebruiken. Waar nodig verstrekt de instelling een chirurgisch mondmasker.

Bovenstaande geldt ook voor de ambulante thuiszorg. De hulpverlener kan, bij twijfel over het besmettingsrisico, de professionele inschatting maken om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen."


Paragraaf 2.15 gaat over het verantwoord inzetten van zorgprofessionals; wie bij welke klachten moet testen en hoe om te gaan met quarantaine. De tekst die nieuw is toegevoegd: 

"Bij klachten als niezen, hoesten, benauwdheid en/of koorts moet de (zorg)professional getest worden. Als medewerker in de direct patiëntgebonden zorg of behandeling heeft de medewerker voorrang bij het aanvragen van een test bij de GGD.

Wanneer een (zorg)professional negatief test maar wel verkoudheidsverschijnselen heeft, wordt geadviseerd te werken met een mondneusmasker. Zo worden anderen niet besmet met het verkoudheidsvirus.

Wanneer een (zorg)professional terugkomt uit een risicogebied, of wanneer diegen via de Corona-app de melding heeft gehad dat deze langdurig in contact is geweest met een besmette ander, moet deze 10 dagen in quarantaine gaan. Bij het ontstaan van corona-gerelateerde klachten moet de (zorg)professional zich laten testen. In uitzonderingssituaties waarin een ernstig personeelstekort dreigt, mag de (zorg)professional in overleg met de GGD en bedrijfsarts wel werken maar moet dat dan doen met gebruik van PBM."


Op grond van de aangescherpte maatregelen is er geen reden om groepsbehandelingen af te bouwen, mits er uiteraard 1,5 meter afstand kan worden gehouden en mist de groepsgrootte niet groter is dan de beschikbare ruimte toelaat. De GGZ richtlijn is op dit punt niet aangepast.

Op grond van de aangescherpte maatregelen is er geen reden om face-to-face behandelingen anders vorm te geven, mits zowel cliënt als behandelaar de RIVM richtlijnen in acht nemen uiteraard. De GGZ richtlijn is op dit punt niet aangepast.

Wil je de volledige tekst van de richtlijn GGZ en corona bekijken? Je vindt deze hier.

Heb je naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen of deze richtlijn vragen? Neem dan gerust contact op met Bureau NVRG via nvrg@nvrg.nlof 020-6123078.