Tijdelijke prioriteit bij coronatesten voor zorgmedewerkers

Met ingang van maandag 21 september kunnen zorgmedewerkers met voorrang worden getest op Covid-19. Dit is een tijdelijke maatregel waarvoor een beperkt aantal groepen in aanmerking komt. In dit bericht lees je meer over deze prioriteitsregeling. 

Corona

 

Onlangs is besloten dat bepaalde groepen zorgmedewerkers zich vanaf 21 september met voorrang kunnen laten testen op Covid-19. Dit betreft een tijdelijke maatregel en de groepen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

  • Zorgmedewerkers die klachten hebben die bij Covid-19 kunnen passen en zich moeten laten testen volgens de LCI-richtlijn; en
  • Deze zorgmedewerkers zijn essentieel voor de (directe) patiënten- of cliëntenzorg en de continuïteit van deze zorg en kunnen zich niet laten vervangen; en
  • Zij zijn werkzaam bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (met name respijtzorg en dagbesteding) of intramurale onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg of de Wet Publieke Gezondheid; of zij die vallen onder de reikwijdte van de wet BIG.

Ook zzp'ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een PGB betaald worden en werken voor een zorgaanbieder in het kader van voorgaande wetten komen in aanmerking.

De prioriteitsregeling geldt niet voor zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verlenen.

Hoe?
Zorgmedewerkers kunnen een afspraak maken via het landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD: 0800-8101. Op deze website staat alle informatie, o.a. wat zorgmedewerkers mee moeten nemen naar de teststraat.