Systeemtherapeut onderdeel van bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz en fz

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft maandag 1 juli jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft voornemens te zijn om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing te geven voor de uitvoering van een experiment voor de bekostiging van de inzet van zogenaamde 'aanvullende beroepen' in de ggz en fz. Met deze aanwijzing kunnen gedurende het experiment ook systeemtherapeuten declarabele minuten schrijven.

Verzekeringen


Het bekostigingsexperiment

Het experiment heeft als doel het bekostigen van de inzet van aanvullende beroepen die bijdragen aan het terugdringen van wachttijden, capaciteitstekorten en personeelstekorten in de ggz en fz. In het Hoofdlijnenakkoord worden drie beroepen genoemd: de ervaringsdeskundige, de HBO-psycholoog en de psychodiagnostisch medewerker.

Inzet P3NL
P3NL, waar de NVRG onderdeel van uitmaakt, heeft zich sterk gemaakt voor een verbreding van het bekostigingsexperiment naar alle aanvullende beroepsbeoefenaren in de gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Met succes! Met de invulling van het experiment zoals de staatssecretaris dat nu voor ogen heeft, kunnen ook systeemtherapeuten gedurende het experiment tijd schrijven die afleidt naar de DBC of DBBC.

Lees hier de Kamerbrief
Lees hier de reactie van P3NL op de Kamerbrief