Opzeggen lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap door het Lid

Het lidmaatschap van de NVRG loopt per kalenderjaar. In februari ontvang je de contributiefactuur. Wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe contributiejaar (dus vóór 1 december) een mail naar nvrg@nvrg.nl. Opzegging van het Lidmaatschap kan alleen schriftelijk.

Voorbeeld: Als je opzegt vóór 1 december 2018 ben je m.i.v. 1 januari 2019 geen lid meer van de NVRG.

 

Opzegging lidmaatschap door de vereniging

Er is een aantal redenen op grond waarvan de vereniging je lidmaatschap kan beëindigen, onder andere:

  • Als je de maximale termijn die is gesteld aan je opleidingstraject overschrijdt. Zie het Opleidingsreglement.
  • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie. Zie Herregistratiereglement
  • Als je ondanks herhaalde verzoeken de contributie niet betaalt.