Opzeggen lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap door het Lid

Het lidmaatschap van de NVRG loopt per kalenderjaar. In februari ontvang je de contributiefactuur. Wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe contributiejaar (dus vóór 1 december) een mail naar nvrg@nvrg.nl. Opzegging van het Lidmaatschap kan alleen schriftelijk.

Voorbeeld: Als je opzegt vóór 1 december 2020 ben je m.i.v. 1 januari 2021 geen lid meer van de NVRG.

 

Opzegging lidmaatschap door de vereniging

Er is een aantal redenen op grond waarvan de vereniging je lidmaatschap kan beëindigen, onder andere:

  • Als je de maximale termijn die is gesteld aan je opleidingstraject overschrijdt. Zie het Opleidingsreglement.
  • Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie. Zie Herregistratiereglement
  • Als je ondanks herhaalde verzoeken de contributie niet betaalt.

Omzetten lidmaatschap naar gepensioneerd lidmaatschap

Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ben je niet meer werkzaam in loondienst, eigen praktijk of als NVRG-opleider? Dan kun je je laten registreren als gepensioneerd LID ST PEN. Je kunt het lidmaatschap LID ST PEN aanvragen met het Aanvraagformulier gepensioneerd lid. Indien je m.i.v. 2021 van deze regeling gebruik wilt maken, verzoeken we je vóór 1 december 2020 het aanvraagformulier in te dienen.