NVP zoekt kandidaten voor Wim Trijsburgprijs

Om onderzoekers te stimuleren, looft de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) de Wim Trijsburgprijs uit. Deze prijs is bedoeld voor een veelbelovende onderzoeker, die onderzoek heeft gedaan of doet naar werkzame factoren in de psychotherapie. Ken jij zo'n veelbelovende onderzoeker? Denk hierbij ook aan je collega's systeemtherapeuten. Systeemtherapie is immers een vorm van psychotherapie. Kandidaten kunnen vóór 1 juni 2019 worden aangemeld bij de NVP.

WTrijsburgprijs


Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de kandidaat aan voorwaarden voldoen. Hij of zij:

  • brengt in het onderzoek verbinding aan tussen praktijk, theorie en wetenschap;
  • levert met onderzoek of de vernieuwde theorievorming een relevante bijdrage voor de psychotherapeutische praktijk, zowel kwantitatief als kwalitatief;
  • nodigt uit naar verbreding van het vak psychotherapie;
  • heeft (resultaten van het) onderzoek uitgedragen door presentaties en/of publicaties. Er dient in het Nederlands een artikel te zijn gepubliceerd, naast buitenlandse publicaties;
  • heeft zich de afgelopen 4 jaar beziggehouden met psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming;
  • is niet ouder dan 45 jaar.

Aanmelden
Wil je iemand voordragen die voldoet aan de voorwaarden? Doe dat dan voor 1 juni 2019 via de website van de NVP. Hier vind je ook meer informatie over de procedure.

Prijsuitreiking
De prijs wordt uitgereikt op de Dag van de Psychotherapie in 2019. De winnaar van de juniorprijs ontvangt een glassculptuur en een geldbedrag te besteden aan een studiereis en/of internationaal congres. De jury is onderdeel van de wetenschapsraad van de NVP en bestaat uit: dr. Anna Bartak, dr. Han Berghuis, dr. Theo Ingenhoven en dr. Rien Van.

Wim Trijsburg (1948 – 2007†)
Wim Trijsburg was hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences (NIHES). Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Wim was een enthousiasmerende wetenschapper en psychotherapeut bij wie ‘integratie’ centraal stond. Hij wist klinische praktijkervaring, theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden en diepgang te geven.