Nomineer jij een collega voor de P3NL-prijs 2021?

Op 8 oktober 2021 zal voor de derde keer de jaarlijkse P3NL-prijs worden uitgereikt aan een professional die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het vak. Ken jij iemand die voor deze prijs in aanmerking komt? Nomineer hem of haar dan voor 1 augustus!

P3NL award

 

P3NL wil met deze jaarlijkse prijs leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten.

De winnaar van de P3NL prijs ontvangt een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. Daarnaast krijgt hij/zij de gelegenheid een blog of artikel te schrijven en een voordracht te houden op de P3NL-middag op 8 oktober 2021.

Vorige prijswinnaars
De eerste P3NL prijs werd in 2019 uitgereikt aan prof. dr. Mark van der Gaag. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. In 2020 ontving dr. Iva Bicanic de prijs voor haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.

Criteria voor nominatie
Kandidaten:
- vestigen actief aandacht op de maatschappelijke betekenis van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en het bieden van effectieve, doelmatige en clie╠łntgerichte zorg.
- dragen actief bij aan de mogelijkheden voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
- dragen bij aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg, en
- dragen bij aan het pleidooi voor evidence-based werken in de psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.

Aanmelden
Leden van de P3NL-verenigingen kunnen kandidaten aandragen bij de jury. Kandidaten hoeven geen lid van een P3NL-vereniging te zijn.
Je kunt je gemotiveerde voordracht tot 1 augustus schriftelijk indienen bij Rianne Groen.

Tessa van Iperen is dit jaar een van de juryleden
De voorgedragen kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld, die dit jaar bestaat uit onze directeur Tessa van Iperen en Mieke van Herk (voorzitter NBTP).

De jury doet een voordracht aan het bestuur van P3NL. Het bestuur van P3NL besluit uiterlijk 1 september 2021 wie de P3NL-prijs 2021 wint. De winnaar wordt daarna op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen en een lezing te verzorgen op de bijeenkomst op 8 oktober.