SKJ erkent NVRG-supervisie voor Jeugd- en Gezinsprofessionals

Goed nieuws! Al enige tijd geleden heeft de NVRG een verzoek aan het SKJ gedaan, om NVRG-supervisie te erkennen voor herregistratie in de Kamer voor Jeugd- en Gezinsprofessionals. Onlangs hebben wij positief bericht gekregen van het SKJ.  Supervisie gevolgd bij een NVRG-erkende supervisor telt - zonder aanvullende voorwaarden - mee voor de herregistratie voor Jeugd- en gezinsprofessionals. 

 

SKJ

Veel leden van de NVRG zijn lid van meerdere beroepsverenigingen en/of registers, zoals het SKJ. De NVRG streeft ernaar de herregistratie-eisen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat leden zo efficiënt mogelijk hun opleiding en nascholing kunnen organiseren.

De NVRG-supervisie kon al worden opgevoerd voor de herregistratie, echter het SKJ stelde hier aanvullende voorwaarden aan. De NVRG heeft ervoor gepleit de NVRG supervisie zonder meer goed te keuren. De NVRG supervisie is immers van hoge kwaliteit en voldoet aan alle eisen die het SKJ stelt.

Het verzoek aan het SKJ heeft tot een mooi resultaat geleid voor de NVRG en voor haar leden die ook bij het SKJ geregistreerd zijn in de Kamer voor Jeugd- en Gezinsprofessionals. Zij kunnen de supervisie die ze volgen in het kader van het NVRG-lidmaatschap (binnen de opleiding tot systeemtherapeut, de opleiding tot systeemtherapeutisch werker of in het kader van nascholing) nu ook inzetten voor het onderdeel Reflectie ten behoeve van de herregistratie van Jeugd- en Gezinsprofessionals bij SKJ. 

De erkenning van de supervisie - zonder aanvullende voorwaarden - geldt vanaf 21 juni 2021. SKJ heeft bevestigd dat zij professionals die vóór die datum een supervisietraject bij een NVRG-erkende supervisor hebben gevolgd, met coulance zullen beoordelen.

Heb je vragen? Mail dan naar nvrg@nvrg.nl