Leden van Verdienste en Ereleden

Leden van Verdienste en Ereleden hebben zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor de vereniging of een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de systeemtherapie. Leden van Verdienste zijn lid van de vereniging, Ereleden zijn geen lid van de vereniging.

Leden van Verdienste

 • Mevrouw C.M. Jessurun
 • Mevrouw M.E.J. Ploegmakers-Burg, Amsterdam
 • De heer P. Bakker, Amsterdam
 • De heer Y.W. Choy, Santpoort-Zuid
 • Mevrouw A.J.M. van der Pas, Den Haag † 
 • De heer M.J. van Trommel, Rotterdam
 • De heer J.H. Blankstein, Wychen  †
 • Mevrouw E.T.M. Reijmers, Antwerpen
 • Mevrouw A. Savenije, Amsterdam
 • Mevrouw M.J. van Lawick, Amsterdam 
 • De heer A. Lange, Amstelveen 

 

Ereleden

 • Salvador Minuchin †  (benoemd in 1988)
 • Maurizio Andolfi (benoemd in 2012)