Jongeren angstiger en somberder door corona

Nederlandse kinderen voelen zich minder gezond en hebben door de coronamaatregelen vaker last van angst en somberheid. Dat is de conclusie die een team onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC) trekt uit hun onderzoek tijdens de eerste lockdown. Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Arne Popma deed onlangs een oproep in het tv-programma Buitenhof om de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit te maken.

desperate-2293377_640

 

Aan het onderzoek in april 2020 deden circa 1.000 kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar mee. In vergelijking met 2018 geven de jongeren aan dat ze zich minder gezond voelen en minder contact hebben met leeftijdgenoten. De voorlopige resultaten laten een toename zien van 5% bij slaapproblemen, 7% bij boosheid, 10% bij somberheid en maar liefst 15% bij angstklachten. Het percentage kinderen met dusdanig ernstige angstklachten dat hulp aangeboden zou moeten worden, verdubbelde van 8% naar 16%.

Invloed van gezinssamenstelling
Op de vraag: hoe zijn alle coronaregels voor jou? antwoordde 90% van de respondenten negatief. “Ze geven vooral aan dat zij tijdens de lockdown het contact met vrienden misten, niet meer naar school mochten en niet konden sporten”, licht hoogleraar Popma toe. “Bovendien geven de kinderen aan dat de sfeer thuis slechter is geworden.”

Voorspellers voor toegeomen angst en somberheid blijken coronabesmettingen in de eigen familie of onder vrienden te zijn, evenals het verlies van banen van ouders. De gezinssamenstelling bleek bepalend in de uitkomsten: meer kinderen in het gezin zorgt voor meer boosheid en frustratie. Kinderen uit eenoudergezinnen ervaren meer slaapproblemen en angstklachten.

Cruciaal om contact te houden
Popma: “Samen met jongeren moeten we met ouders, professionals en politici nadenken hoe jongeren met elkaar en met vertrouwde volwassenen in contact kunnen blijven. En hoe we ondersteuning kunnen bieden op een manier die jongeren aanspreekt. Dat kan digitaal zijn, op een inloopplek, of door als hulpverlener naar jongeren te gaan.”

Kijk hier het fragment van Buitenhof terug: Jacobine Geel in gesprek met Arne Popma.

Hier vind je het persbericht van het Amsterdam UMC.