Inschrijving NVRG-Congres 2020 voor NVRG- en BVRGS-leden geopend!

Op vrijdag 18 september vindt het hybride NVRG-Congres (deels in Gooiland Hilversum, deels online) plaats. Het thema is New steps to an ecology of mind: systemische wortels in een woelige wereld. Vanuit een live studio gaan o.a. Nora Bateson, Justine van Lawick, Flip Jan van Oenen, Jan Olthof en Robert van Hennik met ons in gesprek over hoe wij in deze complexe tijd als professionals kunnen navigeren, bij uitstek een tijd om onze systeemtheoretische wortels hernieuwde aandacht te geven. Je kunt je aanmelden voor deelname op de locatie of online deelname.

IMG-20200617-WA0000

 

 

AANMELDEN

Accreditaties

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVRG, NVvP, NVP en FGzPt.
Bij de NVRG wordt zowel voor het fysieke programma als het volledige online programma 5 PE-punten aangevraagd. Voor het online ochtendprogramma worden 3 PE-punten bij de NVRG aangevraagd.

Quotes van de sprekers

"Er is een transitie gaande in de wereld. De klimaatcrisis, gezondheidscrisis, economische crisis en racisme brengen veranderingsprocessen met zich mee die doorwerken in alle haarvaten van de samenleving. Ook in relaties en families. Het systemisch gedachtegoed helpt om te begrijpen hoe alles met alles samenhangt en bloeit in vele disciplines. Hoe is dat in de systeemtherapie? Op 18 september zijn we bezig met deze vraag en welke ingangen deze transitie biedt voor ons vak. We verbinden ons daarmee ook opnieuw met de oorsprong van ons vak, ‘back to Bateson’. Dat wil niemand toch missen?" Justine van Lawick

"Hebben wij als systeemtherapeuten onze ziel aan de duivel verkocht? Systeemtheorie biedt een manier van kijken die veel meer recht doet aan de complexiteit van de menselijke interacties dan de lineaire benadering volgens het ‘medical model’. Toch werken we steeds meer in Diagnose Behandelcombinaties en proberen we onze effectiviteit te bewijzen met ‘biasvrij’ onderzoek. Terwijl ons systemisch werk zich juist richt op de ambivalentie, de ‘tussenruimte’ en het verbindend patroon. Onder druk van het maakbaarheids- en marktdenken dreigen we te verliezen wat ons uniek maakt: het oog voor het verschil dat het verschil maakt (om met Bateson te spreken). Tijd voor herijking dus. Doe je mee?" Flip Jan van Oenen

"New Steps to an ecology of mind. De tijd van nu vraagt om een ecologisch bewustzijn, het besef dat we bijdragen aan en afhankelijk zijn van een groter geheel van inter-acterende delen. Dit besef helpt om de consequenties van de consequenties te zien en relationeel verantwoordelijk te zijn naar mensen, dieren, planten, dingen en de aarde." Robert van Hennik

"Gregory Bateson heeft ons geleerd te denken in termen van relaties en patronen. Systemisch denken gaat over context en het organiseren van context. Dit denken vraagt om een ander soort logica die gevoed wordt door kunst, literatuur, poëzie en film. Onze tijd vraagt om het navigeren binnen complexe contexten waarbinnen een veelheid van variabelen met elkaar interacteren. Omgaan met complexiteit vraagt om een ander soort weten en handelen." Jan Olthof

Videoboodschap van Nora Bateson over Warm Data

Programma

Hieronder lees je meer over het voorlopige programma. In de komende weken maken wij bekend wie de sprekers uit de verschillende disciplines zijn waarmee Justine, Robert, Flip Jan en Jan in gesprek gaan en wat je hiervan kunt verwachten.

10:00 uur     Welkom 
10:05 uur     Pitch van Justine van Lawick, Robert van Hennik, Jan Olthof en Flip Jan van Oenen
10:25 uur     Lezing Nora Bateson (d.m.v. livestream)
11:00 uur     Ochtendpauze
11:20 uur     Justine van Lawick in dialoog met componist Merlijn Twaalfhoven
11:45 uur     Robert van Hennik in dialoog met filosoof Jan Flameling
12:10 uur     Flip Jan van Oenen in dialoog met schrijver Nina Polak
12:35 uur     Jan Olthof in dialoog met een architect
13:00 uur     Lunch
13:30 uur     Uitleg Warm Data Labs door Nora Bateson (d.m.v. livestream)
14:00 uur     Wisseling van ruimte / wisseling online platform
14:10 uur     Deelnemers (live en online) volgen een Warm Data Lab
15:15 uur     Middagpauze
15:30 uur     Terugkoppeling Warm Data Lab door Nora Bateson (d.m.v. livestream)
16:15 uur     Afsluiting 
16:30 uur     Borrel

AANMELDEN