Online kaarten ochtendprogramma NVRG-Congres 2020 beschikbaar. Alle fysieke en online kaarten voor de hele dag zijn uitverkocht.

Op vrijdag 18 september vindt het hybride NVRG-Congres (deels in Gooiland Hilversum, deels online) plaats. Het thema is New steps to an ecology of mind: systemische wortels in een woelige wereld. Vanuit de NVRG studio gaan Justine van Lawick, Flip Jan van Oenen, Jan Olthof en Robert van Hennik live in gesprek met een gast over hoe wij in deze complexe tijd als professionals kunnen navigeren. In de middag krijgen we via een livestream verbinding met Nora Bateson uitleg over een Warm Data Lab en gaan we zelf in kleine groepen hiermee aan de slag! Je kunt je aanmelden voor online deelname aan het ochtendprogramma. Alle fysieke en online kaarten voor de hele dag zijn uitverkocht.

IMG-20200617-WA0000

 

 

AANMELDEN

Ochtendprogramma

09:00 uur     Inloop en registratie fysieke deelnemers
09:45 uur     Inloop online deelnemers 
10:00 uur     Welkom door dagvoorzitters Marloes van Maanen en Freek Sarink
10:05 uur     Lezing Nora Bateson (d.m.v. livestream)
10:35 uur     Introductie pitch en dialoog door dagvoorzitters
10:40 uur     Pitch Flip Jan van Oenen
10:45 uur     Flip Jan van Oenen in dialoog met journalist/schrijver Nina Polak
11:10 uur     Ochtendpauze
11:30 uur     Pitch Jan Olthof
11:35 uur     Jan Olthof in dialoog met voormalig topsporter Carlijn Welten
12:00 uur     Pitch Justine van Lawick
12:05 uur     Justine van Lawick in dialoog met componist Merlijn Twaalfhoven
12:30 uur     Pitch Robert van Hennik
12:35 uur     Robert van Hennik in dialoog met programmamaker Evanne Nowak
13:00 uur     Afronding ochtendprogramma en start lunch

Middagprogramma

13:45 uur     Uitleg Warm Data Lab door Nora Bateson (d.m.v. livestream)
14:15 uur     Wisseling van fysieke ruimte / wisseling online platform naar Zoom
14:25 uur     Deelnemers (fysiek en online) volgen een Warm Data Lab
15:40 uur     Middagpauze
16:00 uur     Interactieve terugkoppeling van de dag
16:30 uur     Muzikale afsluiting
16:45 uur     Borrel

Accreditaties

NVRG accrediteert het volledige fysieke en online programma met 5 PE-punten.
NVRG accrediteert het ochtendprogramma met 3 PE-punten.
FGzPt accrediteert het volledige fysieke en online programma met 4 PE-punten.
FGzPt accrediteert het ochtendprogramma met 2 PE-punten.

Accreditatie is ook aangevraagd bij de NVvP en NVP.

Quotes van de sprekers

"Er is een transitie gaande in de wereld. De klimaatcrisis, gezondheidscrisis, economische crisis en racisme brengen veranderingsprocessen met zich mee die doorwerken in alle haarvaten van de samenleving. Ook in relaties en families. Het systemisch gedachtegoed helpt om te begrijpen hoe alles met alles samenhangt en bloeit in vele disciplines. Hoe is dat in de systeemtherapie? Op 18 september zijn we bezig met deze vraag en welke ingangen deze transitie biedt voor ons vak. We verbinden ons daarmee ook opnieuw met de oorsprong van ons vak, ‘back to Bateson’. Dat wil niemand toch missen?" Justine van Lawick

"Hebben wij als systeemtherapeuten onze ziel aan de duivel verkocht? Systeemtheorie biedt een manier van kijken die veel meer recht doet aan de complexiteit van de menselijke interacties dan de lineaire benadering volgens het ‘medical model’. Toch werken we steeds meer in Diagnose Behandelcombinaties en proberen we onze effectiviteit te bewijzen met ‘biasvrij’ onderzoek. Terwijl ons systemisch werk zich juist richt op de ambivalentie, de ‘tussenruimte’ en het verbindend patroon. Onder druk van het maakbaarheids- en marktdenken dreigen we te verliezen wat ons uniek maakt: het oog voor het verschil dat het verschil maakt (om met Bateson te spreken). Tijd voor herijking dus. Doe je mee?" Flip Jan van Oenen

"New Steps to an ecology of mind. De tijd van nu vraagt om een ecologisch bewustzijn, het besef dat we bijdragen aan en afhankelijk zijn van een groter geheel van inter-acterende delen. Dit besef helpt om de consequenties van de consequenties te zien en relationeel verantwoordelijk te zijn naar mensen, dieren, planten, dingen en de aarde." Robert van Hennik

"Gregory Bateson heeft ons geleerd te denken in termen van relaties en patronen. Systemisch denken gaat over context en het organiseren van context. Dit denken vraagt om een ander soort logica die gevoed wordt door kunst, literatuur, poëzie en film. Onze tijd vraagt om het navigeren binnen complexe contexten waarbinnen een veelheid van variabelen met elkaar interacteren. Omgaan met complexiteit vraagt om een ander soort weten en handelen." Jan Olthof

Videoboodschap van Nora Bateson over Warm Data

 

AANMELDEN