Hoe voorkom je een klacht? En wat doe je als je er toch één krijgt?

De NVRG krijgt regelmatig telefoontjes van leden met vragen over wetgeving, klachtrecht en dossiervorming. Systeemtherapeuten hebben te maken met verschillende systeemleden en de interacties tussen hen en dat levert specifieke vragen op. Om deze reden organiseert de NVRG in 2019 twee themamiddagen over Wet en Ethiek.

Vrouwe justitia


Themamiddag 'Wegwijs in de verschillende klachtoplossingen'
Met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft het landschap van het klachtrecht nog meer profiel gekregen. Vooral voor ZZP’ers in de zorg is het lastig om het overzicht te bewaren. Als NVRG-lid kan je te maken krijgen met een klachtbehandeling. De Wkkgz biedt een klachtmogelijkheid via P3NL als voorportaal naar de Geschillencommissie. BIG-geregistreerde zorgverleners kunnen naast de klachtenregeling ook worden geconfronteerd met een klacht bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Tijdens deze studiemiddag worden de diverse rechtsgangen uitgelegd en worden de verschillen tussen de procedures gepresenteerd, met de daaraan verbonden risico’s en de kansen om tot een oplossing van de klacht te komen. Ook is er gelegenheid om vooraf eigen casussen in te dienen.

Wanneer
Woensdag 8 mei 2019 van 13.30 - 16.30 uur

AANMELDEN

Themamiddag 'Professionele vertrouwelijkheid'
In het contact met cliënten gaan systeemtherapeuten een vertrouwensrelatie aan. De Wet BIG legt in verband daarmee aan zorgverleners, ongeacht of je wel of niet BIG-geregistreerd bent, geheimhouding op. Welk gevolg heeft dat voor een mogelijk zwijgrecht, bijvoorbeeld als één van je cliënten jou laat oproepen voor het afleggen van een verklaring? Hoe ver strekt je geheimhoudingsplicht? Wat te doen als een cliënt een klacht indient en het verweer het inbrengen van informatie over de therapie noodzakelijk maakt? Hoe zit het met de bewaarplicht van dossiers? Welk effect heeft de nieuwe privacyregelgeving hierop? Tijdens deze studiemiddag worden al deze vragen beantwoord. Er is ruimte om vooraf eigen casuïstiek aan te leveren.

Wanneer
woensdag 12 juni 2019 van 13.30 - 16.30 uur.

AANMELDEN

Spreker
Beide themamiddagen worden verzorgd door mr. dr. Robert Sanders, advocaat. Hij is werkzaam bij De Clercq Advocaten Notariaat en expert op het gebied van tuchtrecht. Robert staat binnen de ondernemingsrechtpraktijk van De Clercq o.a. vrije beroepsbeoefenaren bij die binnen hun vakgebied een tuchtrechtregeling kennen, zoals advocaten, notarissen, accountants en zorgprofessionals. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht. Daarvoor was hij zes jaar secretaris van een medisch tuchtcollege.

Accreditatie
De NVRG accrediteert beide themamiddagen met 3 punten.

Kosten per middag
NVRG-leden: € 75,- 
Niet-leden: € 99,-

Locatie
Beide themamiddagen vinden plaats in de Zalen van Zeven, Boothstraat 7 Utrecht