Competenties en Beroepscode

Competenties

Voor de systeemtherapeut en de systeemtherapeutisch werker is een competentieprofiel opgesteld. Het competentieprofiel beschrijft over welke competenties de systeemtherapeut en de systeemtherapeutsiche werker moet beschikken om hun vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen. Op basis van de competenties zijn de eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut en de opleiding tot systeemtherapeutsiche werker bepaald.

Beroepscode

Bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers zijn gebonden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De beroepscode vormt een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de systeemtherapeut en de systeemtherapeutisch werker en dient als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers.