Directie

Directeur van de NVRG is:

Tessa van Iperen, MBA

 

Nevenfuncties bestuur en directie