Bestuur NVRG

Samenstelling bestuur per 1 november 2017:

  • mw. drs. M.L. (Mirjam) Hinfelaar, voorzitter
  • dhr. D.A.H. (Dick) Bos, penningmeester
  • mw. M. (Maja) Danon
  • mw. H.W. (Hélène) Nijhoff
  • dhr. E. (Edward) Koldewijn

Nevenfuncties bestuur en directie