Bestuur NVRG

Samenstelling bestuur per 1 november 2017:

  • dhr. D.A.H. (Dick) Bos, penningmeester
  • dhr. E. (Edward) Koldewijn, aandachtsgebied marketing & communicatie. 
  • mw. K.H. (karin) Biemholt
  • dhr. D. (Dick) de Bruijn
  • vacature

Nevenfuncties bestuur en directie

Functieprofiel bestuurslid NVRG