Belastingdienst heroverweegt standpunt: Relatie- en gezinstherapie onder voorwaarden vrijgesteld van btw!

Relatie- en gezinstherapie is onder voorwaarden vrijgesteld van omzetbelasting (btw). Dat is de conclusie van het onderzoek door de belastingdienst naar de afdracht van btw over relatie- en gezinstherapie. Een geweldig resultaat voor onze ruim 800 vrijgevestigde leden en een prachtige erkenning voor relatie- en gezinstherapie!

NVRG 2021 VERVOLG 4 Annemarie Gorissen V2

Wat is hieraan voorafgegaan?

In 2016 is de medische btw-vrijstelling verruimd. Het Besluit van de Staatssecretaris (BLKB2016/433M) bepaalt dat ook diensten van niet-BIG-geregistreerde therapeuten onder voorwaarden vrijgesteld zijn van betaling van btw. Het Besluit noemt relatietherapie echter als uitzondering op de vrijstelling. De behandeling zou niet bijdragen aan de ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’. De NVRG heeft de afgelopen jaren frequent acties ondernomen om verandering te brengen in deze onwenselijke situatie. Tot voor kort zonder resultaat.

Halverwege vorig jaar is verandering in de situatie gekomen. Na overleg tussen de NVRG en het Ministerie van Financiën is een onderzoek geïnitieerd naar relatie- en gezinstherapie gegeven door leden van de NVRG en de vraag of relatie- en gezinstherapie onderhevig dient te zijn aan btw. Het onderzoek, dat uitgevoerd is door de belastingdienst, heeft geleid tot een heroverweging. Ook relatie- en gezinstherapie is vrijgesteld van afdracht van btw, mits de behandeling voldoet aan de voorwaarden van het vrijstellingsbesluit.

Voor de uitkomst willen we NVRG-lid Joey Steur, eigenaar van Praktijk de Liefde, hartelijk bedanken! Zij heeft zich enorm ingezet om relatie- en gezinstherapie gelijkwaardig te stellen aan andere therapieën die ook btw-vrijgesteld zijn.  Door haar drijvende kracht en doorzettingsvermogen hebben we dit resultaat tot stand kunnen brengen. In de volgende nieuwsbrief vertellen we je hier meer over.

De NVRG is blij met deze mijlpaal. Het betekent een erkenning voor datgene waar de vereniging voor staat: het leveren van goede en toegankelijke relatie- en gezinstherapie!

Wat zijn de voorwaarden uit het vrijstellingsbesluit?

Het Besluit noemt een aantal voorwaarden waaraan een behandeling moet voldoen om gebruik te mogen maken van de vrijstelling van btw. Over relatie- en gezinstherapie hoeft dus geen btw te worden afgedragen, als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Het gaat om de volgende drie voorwaarden:

  • de behandeling heeft betrekking op de gezondheidskundige verzorging van de mens; en
  • de behandeling wordt verricht aan de individuele patiënt; en
  • de behandeling wordt verricht door en behoort tot het deskundigheidsgebied van een Wet BIG beroepsbeoefenaar ofwel door een behandelaar van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau.

Op de website van de NVRG is een btw-pagina aangemaakt. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de voorwaarden precies betekenen en wanneer je in aanmerking komt voor vrijstelling van btw. Lees deze goed door. De belastingdienst stelt relatie- en gezinstherapie namelijk niet zonder meer vrij van afdracht van btw.

Belangrijk aandachtspunt is het gelijkwaardige kwaliteitsniveau. Op de website kun je lezen dat volgens de belastingdienst niet iedere vooropleiding, ondanks dat deze is aangevuld met de opleiding tot systeemtherapeut, direct voldoet aan deze voorwaarde. Post-hbo-opleidingen, bijscholingen in het kader van herregistratie en werkervaring zijn echter niet meegenomen in het onderzoek van de belastingdienst. Deze scholing en ervaring kun je wel inzetten om aan te tonen dat je aan het kwaliteitscriterium voldoet.

De NVRG acht de kans groot dat alle leden systeemtherapeuten het gelijkwaardige kwaliteitsniveau kunnen aantonen op grond van hun vooropleiding(en) en/of werkervaring. Maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat dit de verantwoordelijkheid is van het individuele lid.

Wat betekent dit voor jou als NVRG-lid met een eigen praktijk?

Als NVRG kunnen we helaas niet adviseren in individuele gevallen. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van btw-vrijstelling ligt namelijk bij de individuele therapeut. Daarnaast is een belastingadviseur veel beter toegerust om hierbij te ondersteunen. Mocht je twijfel hebben of een behandeling een therapeutisch doel heeft en hoe dit aangetoond moet worden, of mocht je willen weten hoe je als niet-BIG-geregistreerd therapeut een gelijkwaardig kwaliteitsniveau kunt aantonen, leg deze vraag dan neer bij jouw belastingadviseur.

Let op: Er wordt door de belastingdienst vooraf geen toestemming verleend voor vrijstelling van btw. Je dient zelf een inschatting te maken of je van de vrijstelling gebruik kunt maken. Achteraf kan de belastingdienst je natuurlijk wel vragen aan te tonen dat je aan de regels van het vrijstellingsbesluit voldoet.

Uiteraard zijn we benieuwd naar je reactie. Mocht je een (meer algemene) vraag hebben over de btw-vrijstelling, dan kun je ons dat laten weten door een mail te sturen naar nvrg@nvrg.nl.