Advocaat Richard Korver en psycholoog Iva Bicanic maken vlogs voor ouders van seksueel misbruikte kinderen

Wat kun je als ouder of verzorger doen als bekend wordt dat je kind seksueel misbruikt is? Waarom zou je wel of niet aangifte doen? En hoe krijg je als vader of moeder weer grip op je leven? Deze en meer vragen komen aan bod in een serie vlogs voor ouders van kinderen die seksueel misbruikt zijn, gemaakt door Richard Korver en Iva Bicanic. De vlogjes zijn speciaal gemaakt voor ouders/naasten en vormen ook een hulpmiddel voor professionals. 

M Vlog


Voor ouders en naasten

De vlogs zijn speciaal gemaakt voor ouders en naasten, omdat zij ongelooflijk belangrijk zijn voor kinderen in de verwerking van seksueel misbruik. En omdat ouders/naasten ook zelf een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Professionals kunnen hen naar de vlogs verwijzen, zodat zij als zij eraan toe zijn goede informatie over seksueel misbruik en de rol van ouders/naasten tot zich kunnen nemen. Het is een bijzondere serie, ingesproken door Richard Korver, slachtoffer-advocaat en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers LANGZS, en Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. 

“Als uitkomt dat jouw zoon of dochter seksueel misbruikt is, heb je als ouder het gevoel dat de grond onder je voeten wegvalt”, zegt Bicanic. “Met de filmpjes willen Richard Korver en ik aan ouders uitleggen dat hun gedachten en gevoelens normaal zijn, geven we advies over wat kinderen nodig hebben van hun ouders en informatie over hoe het juridische traject verloopt. Weet één ding: kinderen zijn veerkrachtig. Kinderen kunnen seksueel misbruik ervaringen verwerken en daarin zijn hun ouders cruciaal.”

“Met deze filmpjes willen we ouders in de eerste fase van bekendwording van seksueel misbruik ondersteunen”, vult Korver aan “Als je aangifte doet, is het fijn als je je van tevoren kunt laten adviseren. Ik zie in de juridische procedure ook vaak die kracht van kinderen die Iva noemt, in de verhoorkamer of rechtszaal. Het vinden van die kracht als ouders is minstens zo belangrijk.”

Dicht bij huis

Eén op de zes kinderen maakt een vorm van online of offline misbruik mee in zijn of haar leven. Hoe de omgeving daarmee omgaat is cruciaal voor een goede verwerking ervan. Korver en Bicanic schreven daarom eerder dit jaar samen het boek Dicht bij huis, dat ook bedoeld is om ouders te helpen bij het omgaan met en het verwerken van seksueel misbruik van hun zoon of dochter. De vlogs zijn los te bekijken, maar sluiten nauw op het boek aan.

Dit is de vijfde serie vlogs. Het Centrum Seksueel Geweld maakte al een serie vlogs voor kinderen zelf, in samenwerking met De Kindertelefoon. Ook voor leerkrachten in het lager en voortgezet onderwijs en voor zorgprofessionals werden speciale vlogs gemaakt. Alle vlogs zijn op de website en het YouTube-kanaal van het Centrum Seksueel Geweld te vinden. De vlogs zijn tot stand gekomen met steun van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

De vlogs zijn te vinden op de website van het Centrum Seksueel Geweld en op het YouTube-kanaal van het Centrum Seksueel Geweld.