12 juni 2019: Themamiddag 'Professionele vertrouwelijkheid'

Stel je voor: je hebt een kind in behandeling van wie de ouders in een vechtscheiding liggen. Beide ouders hebben een advocaat in de arm genomen. Mag je inzage geven in het dossier als een van de advocaten daarom vraagt? Hoe zit het met jouw vertrouwensrelatie met het kind? Wat als er gevoelige informatie in het dossier staat? 

Wet BIG
In het contact met cliënten gaan systeemtherapeuten een vertrouwensrelatie aan. De Wet BIG legt in verband daarmee aan zorgverleners, ongeacht of je wel of niet BIG-geregistreerd bent, geheimhouding op.

Gevolgen?
Welk gevolg heeft dat voor een mogelijk zwijgrecht, bijvoorbeeld als één van de cliënten een therapeut laat oproepen voor het afleggen van een verklaring? Hoe ver strekt de geheimhoudingsplicht? Wat te doen als de cliënt een klacht indient en het verweer het inbrengen van informatie over de therapie noodzakelijk maakt? Hoe zit het met de bewaarplicht van dossiers? Welk effect heeft de nieuwe privacyregelgeving (AVG) hierop?

Tijdens deze studiemiddag worden al deze vragen beantwoord. Ook is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen.


Accreditatie
De NVRG accrediteert deze studiemiddag met 3 PE-punten.

Programma
13:00 - 13:30 uur    Inloop met koffie en thee
13:30 - 15:00 uur    Presentatie Robert Sanders
15:00 - 15:30 uur    Pauze
15:30 - 16:30 uur    Casusvoorbeelden

Spreker
mr. dr. Robert Sanders, advocaat. Robert is expert op het gebied van tuchtrecht. Robert staat binnen de ondernemingsrechtpraktijk van De Clercq o.a. vrije beroepsbeoefenaren bij die binnen hun vakgebied een tuchtrechtregeling kennen, zoals advocaten, notarissen, accountants en zorgprofessionals. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht. Daarvoor was hij zes jaar secretaris van een medisch tuchtcollege.

*mr. Jeroen van Helden, advocaat. Jeroen is werkzaam bij De Clercq Advocaten Notariaat en expert op het gebied van het IT-recht en het privacyrecht. Jeroen adviseert o.a. overheden bij automatiseringstrajecten en privacyvraagstukken. Daarvoor was hij 4 jaar werkzaam als IT-jurist binnen de overheid. Hij is opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Michigan.

Kosten
NVRG-leden: € 75,-
Niet-leden: € 99,-

Datum en tijdstip:
2019-06-12T13:30:00 2019-06-12T16:30:00
Locatie:
De Zalen van Zeven
Adres:
Boothstraat 7
3512 BT Utrecht
Aanmeldperiode:
AANMELDEN