11 mei 2023: studieavond 'Duurzaam samenwerken na scheiding'

'Je ziet het pas als je het weet'. Dit is het jaarthema van waaruit de sectie Forensische Systeemtherapie drie online studieavonden zal organiseren. Samen kennis opdoen door informatie te verkrijgen en door in dialoog te gaan met collega’s. De eerste studieavond organiseren we samen met de sectie Kinderen en Jeugdigen en gaat over Duurzaam samenwerken na scheiding. Je kunt je vanaf nu inschrijven. 

NVRG 2021 VERVOLG 1 Annemarie Gorissen V2


Duurzaam samenwerken na scheiding

Een complexe scheiding is een scheiding waarbij ouders door aanhoudende ernstige conflicten het belang en welzijn van de kinderen uit het oog verliezen, evenals het wederzijds belang. Ernstige conflicten die uitmonden in heftige ruzies of juist in verkapte ruzies en eenzijdig of wederzijds dwarsbomen of denigreren. Vijftien tot twintig procent van de scheidingen mondt uit in een complexe scheiding (bron: richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming). In de praktijk van de (forensisch) systeemtherapeut leidt deze problematiek tot een wirwar van vaak tegenstrijdige verhalen en regelmatig tot machteloosheid. Wat we weten is dat de gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen en hun ouders zeer ingrijpend kunnen zijn.

Contactverlies tussen een ouder en een kind, maar ook tussen ouders onderling kan een uitingsvorm zijn van een complexe scheiding. Ouders zijn niet (meer) in staat om duurzaam met elkaar samen te werken. Het (gewenste) gezamenlijk belang, namelijk het ouderschap van de kinderen, is ondergesneeuwd geraakt, waardoor de kinderen in de knel komen. Contactverlies is het gevolg van een vertrouwensbreuk. De focus van contactherstel ligt dan ook op het herstel van vertrouwen.


Een nieuwe manier van kijken

Begin maart was de aftrap van 'Duurzaam samenwerken na scheiding', één van de onderdelen van het project 'Een goed begin'. Dit project is een vervolg op het programma Scheiden zonder Schade van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met het Ministerie van VWS, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de Rechtspraak. Eén van de doelen van Scheiden zonder Schade was om te komen tot een nieuwe scheidingsaanpak, die de-escalerend werkt en waardoor kinderen minder negatieve gevolgen ervaren. Een van de instrumenten van de aanpak is een digitaal scheidingsplein, www.uitelkaarmetkinderen.nl. Deze website wordt 12 april gelanceerd.

 

Studieavond 11 mei

Waar wij tijdens onze studie avond de aandacht aan willen geven is een nieuwe manier van kijken naar (de aanpak) van complexe scheidingen wat moet leiden tot een duurzame manier van samenwerken na scheiding.

Heleen van der Wel, transcultureel systeemtherapeut NVRG, neemt ons deze avond mee in vraagstukken zoals ‘hoe je anders kunt kijken naar complexe scheidingsproblematiek? Hoe kunnen wij als systeemtherapeuten mensen hierbij helpen?’

Heleen gaat in op de visie en missie die dienend is om deze complexe scheidingsproblematiek tegemoet te treden. Er wordt gebruik gemaakt van de grootste kracht van de mens volgens deze visie: ‘ons creatieve vermogen’. Heleen neemt ons mee in diverse theorieën zoals: de positieve psychologie, positieve gezondheid en narratieve mediation en transactionele analyse. Deze zijn belangrijk voor het fundament van denken en handelen bij deze problematiek.

In dit fundament zijn een aantal leidende principes opgenomen:

  • De focus wordt gericht op duurzame samenwerking
  • De focus wordt gelegd op de toekomst en op hoop en mogelijkheden
  • Ieder mens heeft voldoende veerkracht en flexibiliteit om zijn of haar problemen op te lossen
  • De dynamiek tussen de ouders is belangrijker dan waarheidsvinding.
  • Werken vanuit vertrouwen is de enige weg naar een duurzame samenwerking

Na deze avond heb je kennis over de systemische bouwstenen die ondersteunend zijn in het richten van de aandacht op het kind en een goede ouder kunnen zijn voor je kind. Daarnaast ken je de interventies die ondersteunend zijn aan de systemische theorieën. Tot slot heb je samen met andere collega’s doordacht hoe je deze kennis kunt toepassen in je eigen werkpraktijk,

Deze avond is interessant voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers die werken met ouders die uit elkaar gaan en die daarbij moeite hebben de conflicten te scheiden van het ouderschap.

Deze studieavond wordt georganiseerd door de Sectie Forensische Systeemtherapie in samenwerking met de Sectie Kinderen en Jeugdigen.

Datum en tijdstip:
2023-05-11T19:45:00 2023-05-11T22:00:00
Locatie:
Online via Zoom
Adres:


Aanmeldperiode:
Aanmelden

Heleen van der WelHeleen van der Wel

Over de spreker

Op haar 20ste wilde Heleen van der Wel werken als verpleegkundige in Afrika. Die ervaring motiveerde haar uiteindelijk om psychologie te gaan studeren. Als werkstudent kreeg ze een baan in de jeugdhulpverlening en mocht ze met twee collega's een crisisinterventieteam oprichten in Dordrecht. De jeugdhulpverlening heeft haar sindsdien niet meer losgelaten. Inmiddels jaren later heeft ze heel veel mooie projecten gedaan in de jeugdreclassering en in de jeugdbescherming als hulpverlener, opleider en supervisor. Ze heeft de overstap naar de jeugd ggz gemaakt. Vanaf de start heeft ze veel te maken met gezinnen waar complexe scheidingsproblematiek speelt. Ze heeft samen met collega's jarenlang de scheidingsinterventie "Kinderen uit de Knel" gegeven. Toen André Rouvoet in 2018 startte met het programma "Scheiden zonder schade" heeft ze deelgenomen in expertmeetings die werden georganiseerd om informatie op te halen uit het werkveld. Zo was ze zowel betrokken bij het tot stand komen van het rapport over ouderverstoting als bij het project Scheiden zonder schade.

Programma 

19.45 – 20. 00 uur: Online inloop

20.00 – 21.00 uur: Lezing Heleen van der Wel

21.00 – 21.45 uur: Uiteen in groepen; toepasbaarheid in de praktijk

21.45 – 22.00 uur: Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Praktische informatie:

Datum: donderdag 11 mei 2023 van 20.00 uur (inloop v.a. 19.45 uur) tot 22.00 uur
Plaats: online via Zoom


Accreditatie:

Accreditatie NVRG met 2 PE-punten

Kosten (incl. btw)

  • Leden NVRG en leden BVRGS € 45
  • Niet leden € 55
Aanmelden