VOL. 30 november 2023: Studieavond Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen broers en zussen

'Je ziet het pas als je het weet'. Dit is het jaarthema van waaruit de sectie Forensische Systeemtherapie in 2023 drie online studieavonden organiseert. Samen kennis opdoen door informatie te verkrijgen en door in dialoog te gaan met collega’s. Op 30 november a.s., de derde en tevens laatste studieavond dit jaar, zullen Aletta Simons van de Christelijke Hogeschool in Ede en Christel Poppeliers van De Rading een presentatie geven met als onderwerp 'seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen broers en zussen'. 

NVRG 2021 HR EXTRA 2 Annemarie Gorissen V2

Inleiding

Misbruik door een broer of zus (sibling misbruik) is een veel voorkomende vorm van seksueel misbruik in gezinnen. De gevolgen zijn vaak ernstig, langdurig en werken door op meerdere levensgebieden voor zowel het slachtoffer, de jonge pleger en voor het gehele gezin. De gevolgen kunnen zelfs leiden tot een relationeel gezinstrauma dat eveneens behandeling behoeft. Tijdens deze avond komt aan de orde welke vragen en dilemma's je zoal tegenkomt rondom broers en zussen seksualiteit en welke principes van CLAS hierbij worden ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om vragen als:

- hoe ga je als hulpverlener om met ieders veiligheid;
- wat is de volgorde van het inzetten van de systemische interventies;
- wanneer worden er individuele interventies ingezet;
- hoe organiseer je veiligheid in de gesprekken; 
- hoe weeg je de timing van interventies;
- hoe werk je met de verschillende systemen samen.

Kortom: hoe kan een systeemtherapeut zijn of haar rol pakken in deze complexe dynamiek, waarin ouders zowel te maken hebben met pleger als slachtoffer? Beiden zijn immers hun kinderen.


Meer over de inhoud van de studieavond

De presentaties tijdens deze studieavond worden verzorgd door Christel Poppeliers en Aletta Simons.

Christel Poppeliers werkt vanuit de contextuele visie met de CLAS-methode met cliënten met deze problematiek. Het werken vanuit een contextuele visie betekent voor de behandeling dat er wordt gewerkt met met alle betrokkenen. De gevolgen voor het kind dat misbruikt is, kunnen naast het relationele trauma  o.a.  zijn: herbelevingen, angstklachten, slaapproblemen, concentratieproblemen, een verstoord zelfbeeld en seksuele problemen zijn. Daarnaast ondervinden alle betrokkenen verstoorde relaties binnen het gezin en de familie, waarbij uitstoting en loyaliteitsproblematiek relaties beladen maken, waardoor iedereen in de war is. Er is sprake van relationele trauma’s. De behandeling bij De Rading richt zich in de kern op het herstellen van deze verstoorde relaties door de betekenis van het gebeurde voor alle betrokkenen te onderzoeken. 

Wanneer de CLAS-behandeling start, moet het misbruik gestopt zijn. Wanneer het misbruik is gestopt, zijn de patronen waardoor het misbruik heeft kunnen ontstaan en voort heeft kunnen duren vaak nog niet gestopt. Naast het verwerken van het misbruik is het veranderen van deze patronen een essentieel onderdeel van de CLAS-behandeling. Binnen CLAS wordt er gewerkt aan individuele en gezins- behandeldoelen door middel van een divers aanbod dat bestaat uit: individuele gesprekken, gezinsgesprekken, groepsbehandeling, Write Junior, EMDR, de Horizonmethode en sport -en bewegingstrajecten. Tijdens de assessmentfase wordt onderzocht welke doelen en middelen passend zijn. De behandeling wordt vormgegeven door een behandelkoppel dat bestaat uit een man en een vrouw. 

Aletta Simons doet promotieonderzoek naar relationeel trauma na seksueel sibling misbruik en gezinsbehandeling. Doel van het onderzoek is om het inzicht te vergroten in het relationele trauma na seksueel sibling misbruik. Ook richt het onderzoek zich op de inhoud en uitkomsten van een gezinsbehandeling. Er is een N=1 studie verricht naar een gezin dat behandeling heeft gevolgd na onthullingen van seksueel sibling misbruik. Gedurende een jarenlang behandeltraject heeft Aletta tweemaandelijks interview gesprekken afgenomen bij de twee CLAS-gezinsbehandelaren van het gezin, onder andere met Christel. Daarnaast zijn er in de laatste behandelfase ook interview gesprekken geweest met meerdere betrokken gezinsleden over het behandeltraject. Het doel van deze casestudy is om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Welke interventies hebben dit gezin geholpen na de onthulling van seksueel broer zus misbruik?
Tijdens het webinar zullen Aletta (als onderzoeker) en Christel (betrokken als CLAS-therapeut in de casestudy) de eerste resultaten van deze deelstudie presenteren.

Doelgroep

Deze avond is interessant voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers die werken met gezinnen waarbij sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld en/of een andere vorm van onveiligheid, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag onder broers en zussen (sibling misbruik).

 

Organisatie

Deze studieavond wordt georganiseerd door de Sectie Forensische Systeemtherapie.

Datum en tijdstip:
2023-11-30T19:30:00 2023-11-30T22:00:00
Locatie:
Online via Zoom
Adres:


Aanmeldperiode:
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Interesse in deze studieavond? Stuur een mail aan nvrg@nvrg.nl

Christel PoppeliersChristel Poppeliers

Meer over de sprekers


Christel
Poppeliers werkt als contextueel therapeut bij De Rading Jeugd- en Opvoedhulp, binnen het onderdeel CLAS. CLAS staat voor ‘Behandeling en Leergroepen Alle betrokkenen bij (vermoedelijk) Seksueel misbruik (CLAS). Zij begeleidt gezinnen waarin sibling misbruik een rol speelt en werkt vanuit Contextuele principes en de CLAS methodiek. Zij  is betrokken geweest bij het onderzoek van Aletta Simons en heeft hierin nauw met haar samengewerkt. 

 

Aletta SimonsAletta Simons

Aletta Simons is algemeen sociaal wetenschapper en werkt als docent-onderzoeker aan de masteropleiding Contextuele Benadering (MCB) aan de Christelijke Hogeschool Ede. Aletta doet vanuit de CHE en Tilburg University onderzoek naar gezinnen waarin seksueel broer zus misbruik heeft plaatsgevonden. Op dit moment doet zij promotieonderzoek naar relationeel trauma na seksueel sibling misbruik en gezinsbehandeling.

Programma

19.45 – 20.00 uur Online inloop

20.00 – 21.00 uur Presentatie Christel Poppeliers en Aletta Simons

21.00 – 21.45 uur Uiteen in groepen, toepasbaarheid in de praktijk

21.45 – 22.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting


Praktische informatie

Datum: donderdag 30 november 2023
Tijd: 20.00 (inloop 19.45 uur) - 22.00 uur
Locatie: Online via Zoom

Accreditatie

NVRG - 2 PE-punten

Kosten

€ 45 voor NVRG-leden, € 55 voor niet leden.
Prijzen zijn inclusief btw. 

Deadline aanmelden: 26 november 2023

 

Aanmelden