17 april 2023: nascholingsdag voor leertherapeuten 'Het verleden kleurt het heden'

Op maandag 17 april 2023 organiseert de NVRG een nascholingsdag voor leertherapeuten. Tijdens deze dag ga je, samen met docenten Barbara Wahl en Anna de Voogt, onderzoeken welke dilemma's je tijdens het geven van leertherapie tegenkomt en leer je deze hanteren. Betrek je bijvoorbeeld familieleden van de kandidaat bij de leertherapie? En welke ethische bezwaren kleven daaraan? Wat doe je als de leertherapie niet op gang komt of als de kandidaat ernstige psychopathologie laat zien? Daarnaast is er aandacht voor de beschikbaar gestelde literatuur over systemische leertherapie.

Voorafgaand aan de nascholingsdag wordt via een vragenlijst geïnventariseerd welke vragen en dilemma's de deelnemers hebben.

 

 

NVRG 2021 VERVOLG 3 Annemarie Gorissen V2

 

Doelgroep
Bij de NVRG geregistreerde leertherapeuten.
 
Wat komt aan bod?
  *   Het onderscheid tussen leertherapie en gewone (psycho)therapie
  *   Het onderscheid tussen systemische leertherapie en leertherapie i.h.k.v. andere opleidingen
  *   De diverse werkwijzen en methodes in leertherapie
  *   Jouw visie, werkwijze en doelen als leertherapeut
  *   Jouw kwaliteiten en valkuilen als leertherapeut
  *   Wat maakt leertherapie succesvol?
  *   Casuïstiek: bespreking van jouw dilemma’s, ervaringen en vragen
  *   Ethische dilemma's in leertherapie
 
Werkwijze
Inleiding en literatuur bespreking, non verbale oefeningen, uitwerking casuïstiek deelnemers, uitwisseling in kleine groepjes, rollenspellen.
 
Voorbereiding
Vooraf wordt literatuur door de docenten verstrekt . Ook word je gevraagd de vragenlijst in te vullen. Voorbereidingstijd: 2 tot 4 uur. 
 
Accreditatie
NVRG: 6 accreditatiepunten
Accreditatie is aangevraagd bij de NVP en de FGzPt.

 
Docenten
Barbara Wahl
Psychotherapeut, Systeemtherapeut
NVRG/NVP-leertherapeut
NVRG/NVP-supervisor
NVRG-leersupervisor
Werkzaam in ‘
Wahl praktijk voor psychotherapie
Anna de Voogt
Psychotherapeut, Systeemtherapeut
NVRG-leertherapeut
NVRG/NVP-supervisor
NVRG-leersupervisor
NVRG-TTC-gever
Werkzaam in ‘
Psychotherapiepraktijk Anna M.C. De Voogt
 
Wanneer
Maandag 17 april 2023, De Zalen van Zeven, Bovenzaal, Bollenhofsestraat 138-A, Utrecht
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Inloop vanaf 9.30 uur
 
Kosten
NVRG-leden € 225,-
 
Literatuur
Wordt door docenten verstrekt.

Datum en tijdstip:
2023-04-17T09:00:00 2023-04-17T17:30:00
Locatie:
Utrecht
Adres:


Aanmeldperiode:

Aanmelden