28 oktober 2020 Nascholing voor leertherapeuten 'Het verleden kleurt het heden'

"Supergave studiedag …. In alle opzichten ...... voel me geïnspireerd, gevoed en bevestigd", “Rustig reflecteren, veel materiaal in de aanbieding!”, “De groepsgrootte was perfect. Veiligheid was optimaal.  Literatuurupdate was fijn, hierdoor inspiratie Veel aandacht voor eigen innerlijk gesprek en dit was leerzaam."

Dit zijn enkele reacties op de studiedag voor leertherapeuten die op 2 december 2019 en op 17 juni jl. plaatsvond. Kon je er toen niet bij zijn? Goed nieuws: we bieden deze nascholingsdag nogmaals aan op woensdag 28 oktober. Tijdens deze dag onderzoeken we de dilemma's die je tijdens het geven van leertherapie tegenkomt en leer je deze hanteren. Betrek je bijvoorbeeld familieleden van de kandidaat bij de leertherapie? En welke ethische bezwaren kleven daaraan? Wat doe je als de leertherapie niet op gang komt of als de kandidaat ernstige psychopathologie laat zien? Daarnaast bespreken we de literatuur die beschikbaar is over systemische leertherapie. Voorafgaand aan de nascholingsdag wordt via een vragenlijst geïnventariseerd welke vragen en dilemma's de deelnemers hebben.

 

Doelgroep
Bij de NVRG geregistreerde leertherapeuten.
 
Wat komt aan bod?
  *   Het onderscheid tussen leertherapie en gewone (psycho)therapie
  *   Het onderscheid tussen systemische leertherapie en leertherapie i.h.k.v. andere opleidingen
  *   De diverse werkwijzen en methodes in leertherapie
  *   Jouw visie, werkwijze en doelen als leertherapeut
  *   Jouw kwaliteiten en valkuilen als leertherapeut
  *   Wat maakt leertherapie succesvol?
  *   Casuïstiek: bespreking van jouw dilemma’s, ervaringen en vragen
  *   Ethische dilemma's in leertherapie
 
Werkwijze
Inleiding en literatuur bespreking, non verbale oefeningen, uitwerking casuïstiek deelnemers, uitwisseling in kleine groepjes, rollenspellen.
 
Voorbereiding
Vooraf wordt literatuur door de docenten verstrekt . Ook word je gevraagd de vragenlijst in te vullen. Voorbereidingstijd: 2 tot 4 uur. 
 
Accreditatie
NVRG: 6 accreditatiepunten
NVP: 6 accreditatiepunten

 
Docenten
Barbara Wahl
Psychotherapeut, Systeemtherapeut
NVRG/NVP-leertherapeut
NVRG/NVP-supervisor
NVRG-leersupervisor
Werkzaam in ‘Wahl praktijk voor psychotherapie
Anna de Voogt
Psychotherapeut, Systeemtherapeut
NVRG-leertherapeut
NVRG/NVP-supervisor
NVRG-leersupervisor
NVRG-TTC-gever
Werkzaam in ‘Psychotherapiepraktijk Anna M.C. De Voogt
 
Wanneer
Woensdag 28 oktober 2020, De Zalen van Zeven, Tuinzaal, Bollenhofsestraat 138-A, Utrecht
Tijd: 10.00 - 17.00 uur.

N.B. Deze bijeenkomst vindt plaats met een kleine groep en er wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand. 
 
Kosten
NVRG-leden € 195,-
 
Literatuur
Wordt door docenten verstrekt.

Datum en tijdstip:
2020-10-28T10:00:00 2020-10-28T17:00:00
Locatie:
De Zalen van Zeven, Tuinzaal
Adres:
Bollenhofsestraat 138-A
3572 VT Utrecht
Nederland
Aanmeldperiode:
AANMELDEN