6 november 2020 en 5 maart 2021 Masterclasses met Sabine Vermeire

De NVRG-sectie Kinderen en Jeugdigen nodigt je graag uit voor een inspirerende masterclass met Sabine Vermeire. Met deze masterclass, die twee keer wordt aangeboden, wil de sectie een nieuw aanbod doen dat methodisch meer de diepte ingaat en kleinschaliger van opzet is. 

voorleden

On the road again!

Inspirerende wegen naar her-verbinding in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in zorgwekkende contexten of met pijnlijke levensgeschiedenissen.

Rechtstreeks praten over overweldigende emoties, ingrijpende gebeurtenissen of problematisch gedrag met kinderen, jongeren en hun gezin in multistress contexten, is vaak moeilijk. Hoe kun je samen met hen als co-researchers uitdrukking geven aan ingrijpende ervaringen? Hoe kun je samen problemen en obstakels onderzoeken, en nieuwe sporen ontdekken om verder te gaan?

Tijdens dit behandelingsproces willen we hen opnieuw verbinden met elkaar, hun netwerken en de gemeenschap. 

In deze masterclass worden eerst de ingrediënten voor een stevige samenwerkingsrelatie verzameld en creëren we veilige grond onder de voeten zodat we samen kunnen spreken, spelen en experimenteren. We exploreren de mogelijkheden van verschillende interventies in de dagelijkse praktijk (reliëf aanbrengen in probleemverhalen, deconstrueren van dominante discoursen, werken met getuigenpraktijken en enquêtes, biografische interviews en solidariteitsteams) die het gevoel van agency kunnen bevorderen.

Hoe deze narratieve en creatieve ingangen hand in hand kunnen gaan met ons systemisch perspectief wordt geïllustreerd en gedemonstreerd met vele voorbeelden. Daarbij weven we voortdurend rode draden door ons therapieproces, onder meer door brieven te schrijven en te werken met tijdslijnen zodat een gevoel van coherentie ontstaat. Vervolgens zetten we kinderen, jongeren en gezinsleden in als consulenten en als mede-ontwikkelaars van toekomstige praktijken.

Over de spreker

Sabine Vermeire is systeemtheoretisch en narratief psychotherapeut, opleider, supervisor en staflid aan de Interactie-Academie te Antwerpen. Haar expertise ligt in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in zorgwekkende omstandigheden (hechtingsmoeilijkheden, geweld, misbruik, pijnlijke levensgeschiedenissen, psychiatrische problematiek) en het werken met creatieve methodieken als praten niet lukt.

Sabine heeft diverse publicaties op haar naam over deze thema’s en engageerde zich in meerdere projecten binnen dit veld. Tevens is ze mede-oprichter van het NDC² (Narratief, dialogisch en collaboratief collectief) in de Lage Landen.

Locaties

Deze masterclass wordt aangeboden op vrijdag 6 november in 's Hertogenbosch en op 5 maart 2021 in Deventer. 

De bijeenkomst op 6 november is volgeboekt!


6 november 2020

Sociaal Cultureel Centrum 'De Biechten'
Vincent van Goghlaan 1
5246 GA Hintham ('s Hertogenbosch)

5 maart 2021
Food Dock Deventer
Zuiderzeestraat 2
7411 MC Deventer

 

Programma

13:00 uur Ontvangst met koffie & thee
13:30 uur Aanvang masterclass
14:45 uur Koffiepauze
15:00 uur Aanvang deel 2 masterclass
16:30 uur Afsluiting, napraten met een drankje
17:15 uur Einde

 

Doelgroep

Systeemtherapeuten, systeemtherapeutisch werkers, gezinsvoogden, medewerkers van Jeugdzorg, kindertherapeuten en traumatherapeuten.


Investering

NVRG-leden: EUR 79,00 (incl. btw)
Overige deelnemers: EUR 105,00 (incl. btw)

De gebruikelijke (annulerings)voorwaarden zijn van toepassing op deze masterclass. Je vindt deze in het aanmeldformulier.


Accreditatie

NVRG en SKJ: 3 punten

Datum en tijdstip:
2020-11-06T13:00:00 2021-03-05T17:00:00
Locatie:
Den Bosch
Adres:


Aanmeldperiode:
Aanmelden voor 6 november 2020 ('s Hertogenbosch) is helaas niet meer mogelijk.

Klik hier om je aan te melden voor 5 maart 2021 (Deventer)