11 september 2023: Aanpak huiselijk geweld, studieavond Sectie Forensische Systeemtherapie

'Je ziet het pas als je het weet'. Dit is het jaarthema van waaruit de sectie Forensische Systeemtherapie in 2023 drie online studieavonden organiseert. Samen kennis opdoen door informatie te verkrijgen en door in dialoog te gaan met collega’s. Op de tweede studieavond zal Katinka Lünnemann van het Verwey-Jonker instituut een presentatie geven met als onderwerp 'Aanpak huiselijk geweld; met gezinsprofielen naar zorg- en beschermingsarrangementen'. 

 

NVRG 2021 VERVOLG 3 Annemarie Gorissen V2

Aanpak huiselijk geweld; met gezinsprofielen naar zorg- en beschermingsarrangementen

Indien er sprake is van geweld of onveiligheid in een relatie of gezin, is er vaak meer aan de hand. Vaak gaat dit gedrag gepaard met een brede range aan problemen. Door deze aanvullende problemen werkt uitsluitend hulp bieden gericht op het geweld niet altijd voldoende om de geweldsspiraal te doorbreken. Er is ook bescherming nodig. Vanuit een gezamenlijke visie samenwerken als zorg- en veiligheidspartners is mede daarom een grote uitdaging en in de praktijk nog niet vanzelfsprekend.

Een zorg- en beschermingsarrangement heeft tot doel om sneller tot een samenwerking te komen bij bepaalde problematiek en bij een bepaalde ernst van onveiligheid. Vanuit actiegericht onderzoek heeft het Verwey-Jonker instituut via casestudies (gesprekken met slachtoffers/plegers en professionals rond een casus), (groeps)gesprekken met professionals en literatuuronderzoek gekeken welke zorg- en beschermingsarrangementen nodig zijn om een effectieve aanpak bij huiselijk geweld en kindermishandeling te bieden, passend bij de aard, ernst en context van de problematiek.

De diversiteit in (onderliggende) problematiek bij huiselijk geweld vraagt om verschillende vormen van samenspel tussen bescherming en zorg. Vanuit het onderzoek zijn vijf profielen te onderscheiden:

  1. intieme terreur
  2. gezin in de stress
  3. kindgedrag en opvoedstress
  4. langdurige zorg
  5. complexe scheiding.


Studieavond 11 september 2023 Forensische Systeemtherapie

Op 11 september vertelt Katinka Lünnemann ons meer over haar onderzoek en over de verschillende gezinsprofielen. De profielen kwamen naar voren uit de 99 gesprekken die zijn gevoerd met moeders, vaders en kinderen van gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis wegens vermoedens van geweld en onveiligheid. De profielen kennen overlap, maar onderscheiden zich in de problematiek die op de voorgrond staat. Dit betekent dat ook een andere manier van hulpverlenen of bescherming bieden wenselijk is.

Na deze avond heb je kennis over de verschillende profielen, de comorbiditeit bij huiselijk geweld en de verschillende vormen van hulp en bescherming per profiel. Tot slot heb je samen met andere collega’s doordacht hoe je deze kennis kunt toepassen in je eigen werkpraktijk.

Deze avond is interessant voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers die werken met gezinnen waarbij sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld en/of een andere vorm van onveiligheid.

Deze studieavond wordt georganiseerd door de Sectie Forensische Systeemtherapie.

Datum en tijdstip:
2023-09-11T19:45:00 2023-09-11T22:00:00
Locatie:
Online via Zoom
Adres:


Aanmeldperiode:

KatinkaKatinka L├╝nnemann

Wie is Katinka Lünnemann

Katinka Lünnemann is jurist en sociaal-wetenschapper en doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar huiselijk en seksueel geweld, vanaf 2001 binnen het Verwey-Jonker instituut. Zij is tevens bijzonder lector Effectieve bescherming van kinderen bij het lectoraat Jeugd aan de Hogeschool Utrecht. Haar missie is aandacht voor kindermishandeling en voor geweld in intieme relaties met elkaar te verbinden. Haar overtuiging is dat zonder aandacht voor de geweldsconflicten in intieme relaties, kinderen niet effectief beschermd kunnen worden. De gezinsprofielen zijn voorbeelden van verschillende geweldspatronen en omstandigheden/problematieken waarin deze samenhang naar voren komt.  

 

Programma

19.45 – 20.00 uur Online inloop

20.00 – 21.00 uur Presentatie Katinka Lünnemann

21.00 – 21.45 uur Uiteen in groepen, toepasbaarheid in de praktijk

21.45 – 22.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting


Praktische informatie

Datum: Maandag 11 september 2023
Tijd: 20.00 (inloop 19.45 uur) - 22.00 uur
Locatie: Online via Zoom

Doelgroep

Deze avond is bedoeld voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers en andere professionals die werken met gezinnen waarbij sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld en/of een andere vorm van onveiligheid.


Accreditatie

NVRG - 2 PE-punten


Kosten

€ 45 voor NVRG-leden, € 55 voor niet leden.
Prijzen zijn inclusief btw. 

Aanmelden