8 oktober 2020 Online Studiedag Systeemtherapie en Jeugdige Zedenplegers

De NVRG sectie Forensische Systeemtherapie nodigt je graag uit voor de online bijeenkomst 'Systeemtherapie en Jeugdige Zedenplegers' op donderdag 8 oktober 2020. 

NB in verband met de Corona-maatregelen zal deze studiedag online plaatsvinden, niet zoals eerder gecommuniceerd in Utrecht. 

girl-3694263_1280

 

De centrale vraag tijdens dit programma is hoe systeemtherapie kan helpen bij de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de behandeling van jeugdige zedenplegers. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst vertellen experts die werken met jongeren en hun families welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag en hoe je preventief kunt ingrijpen. Daarnaast wordt ingegaan op het betrekken van het systeem van jeugdige zedenplegers. Wat hebben ouders en broers/zussen nodig? Hoe kunnen zij worden betrokken bij de behandeling?

 

Datum en tijdstip:
2020-10-08T09:00:00 2020-10-08T13:30:00
Locatie:
Online
Adres:


Aanmeldperiode:

Programma

08.30 uur Inloop via Zoom

09.00 uur Opening van de dag door de voorzitter
Reinette Montsma, systeemtherapeut bij Forensische Psychiatrie GGZ Friesland en teamlid MDA++ Friesland

09.10 uur Jeugdige zedendelinquenten: wat weten we ervan?
Als we berichten uit de media moeten geloven lijkt de groep jeugdige zedendelinquenten een zeer problematische groep die blijft doorgaan met het plegen van zedendelicten. De vraag is of het beeld van deze groep daders klopt. Het helpt daarbij om ons op de feiten te concentreren die bekend zijn over jeugdige zedendelinquenten. Dit is overigens geen eenvoudige opgave omdat er sprake is van een fors dark number. Van de meeste zedendelicten wordt immers geen aangifte gedaan.

De volgende vragen zullen tijdens deze inleiding aan bod komen: Wat weten we op grond van officiële data van de trends in aangifte en wat betekent dat voor onze kijk op deze jonge daders? Wat is er bekend over hun recidivepatronen en is daar verandering in gekomen in de loop van de jaren? Hoe kunnen we eventuele veranderingen in aangiften en recidive verklaren? Welk onderscheid kunnen we maken binnen deze groep heterogene daders? Wat hebben deze bevindingen voor invloed op de behandeling die hen aangeboden zou moeten worden?
Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie en psychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam en klinisch psycholoog bij De Waag Den Haag

09.50 uur Gelegenheid voor vragen

10.00 uur Systemische behandeling voor minderjarige zedendaders 
"Ik heb geleerd dat wat ik denk niet overeenkomt met wat de maatschappij denkt, de maatschappij denkt anders over seksuele grenzen dan hoe ik denk."
"Wij als ouders hebben geleerd hoe ons kind denkt en hoe wij hem beter kunnen helpen om een gezonde seksuele ontwikkeling door te maken."

Multi Systeem Therapie-Problem Sexual Behavior is een systemische behandeling in de thuissituatie en bedoeld voor jeugdigen van 10 tot 18 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen. Als gevolg van de ernst van de gedragsproblemen of het delinquent gedrag, is of dreigt de jongere uit huis geplaatst te worden.

MST-PSB heeft tot doel het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de jongere te stoppen, andere ernstige gedragsproblemen te verminderen en het risico op recidive te verlagen. Daarnaast wordt in MST-PSB gewerkt aan het verbeteren van de gezinsrelaties en het verbeteren van probleem-gerelateerd individueel functioneren van gezinsleden. De behandeling is er op gericht uithuisplaatsing te voorkomen. In deze bijdrage maak je kennis met deze vorm van therapie.
Lonneke Broekhoven is systeemtherapeut, Annemarie-Sofie Smulders is orthopedagoog generalist en Julie Willems is seksuologe. Allen zijn werkzaam bij De Viersprong.

10.40 uur Gelegenheid voor vragen

10.50 uur Pauze

11.15 uur (onder voorbehoud) Intermezzo theater

11.45 uur Eens over de grens, altijd over de grens??
Wat kun je doen als een jongvolwassen man in behandeling komt omdat hij in zijn jeugd seksueel misbruik heeft gepleegd en hij nu zelf een gezin heeft waar het goed lijkt te gaan?
En wat doe je als iemand ontkent seksueel misbruik gepleegd te hebben? Is behandeling dan wel mogelijk?
Aan de hand van een casus wordt besproken hoe er in de praktijk wordt samengewerkt aan veiligheid.
Jolanda Verbeek, psychotherapeut en systeemtherapeut bij  De Forensische Zorgspecialisten/De Waag Den Haag en Ellen Varekamp, GZ-psycholoog i.o. De Waag Den Haag

12.25 uur Gelegenheid voor vragen

12.35 uur Jeugdige zedenplegers met een licht verstandelijke beperking
Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft altijd een grote impact op de direct betrokkenen. De verwarring die hierdoor bij individuen maar ook binnen systemen ontstaat is vermoedelijk nog groter als er sprake is van intrafamiliair misbruik waarbij er sprake is van incest door een jeugdige dader met een verstandelijke beperking of ASS-problematiek.
Aan de hand van een interactief praktijkvoorbeeld met daarin een aantal ethische (systeem)dilemma’s verweven, neem ik je mee in de verwarring en van daaruit richting een behandeling voor zowel de jeugdige als de direct betrokkenen.
Erik Lagendijk, GZ-psycholoog, systeemtherapeut NVRG, cognitief gedragstherapeut VGCT bij De Waag Amsterdam

13.15 uur Gelegenheid voor vragen

13.30 uur Afsluiting door de voorzitter

 

Doelgroep

Systeemtherapeuten, systeemtherapeutisch werkers, gezinsvoogden, medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdzorg, Reclassering en Politie, MDA-teamleden, kindertherapeuten, traumatherapeuten en forensisch hulpverleners.

Investering

NVRG- en BVRGS-leden: EUR 75,00 (incl. btw)
Overige deelnemers: EUR 95,00 (incl. btw)

Accreditatie

SKJ & NVRG: 5 punten

Klik hier om je aan te melden!