11 juni 2020 Studiedag Systeemtherapie en jeugdige zedenplegers

De NVRG sectie Forensische Systeemtherapie nodigt je graag uit voor de studiedag: "Systeemtherapie en jeugdige zedenplegers" op donderdag 11 juni 2020 in Utrecht.

girl-3694263_1280

 

De centrale vraag tijdens deze studiedag is hoe systeemtherapie kan helpen bij de preventie en aanpak van jeugdige zedenplegers. Tijdens deze inspirerende en interactieve bijeenkomst vertellen experts die werken met jongeren en hun families welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag en hoe je preventief kunt ingrijpen. Daarnaast wordt ingegaan op het betrekken van het systeem van jeugdige zedenplegers. Wat hebben ouders en broers/zussen nodig? Hoe kunnen zij worden betrokken bij de behandeling?


Het programma is vrijwel rond, hieronder vind je de voorlopige opzet. Wil je op de hoogte worden gebracht als alle sprekers bekend zijn, stuur dan een mail naar secties@nvrg.nl 

Datum en tijdstip:
2020-06-11T10:00:00 2020-06-11T16:30:00
Locatie:
Zalen van Zeven
Adres:
Bollenhofsestraat 138-A
3572 VT Utrecht
Aanmeldperiode:

Programma

(onder voorbehoud van wijzigingen)

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening van de dag door de dagvoorzitter
Reinette Montsma, systeemtherapeut bij Forensische Psychiatrie GGZ Friesland en teamlid MDA++ Friesland

10.15 uur Jeugdige zedendelinquenten: wat weten we ervan?
Als we berichten uit de media moeten geloven lijkt de groep jeugdige zedendelinquenten een zeer problematische groep die blijft doorgaan met het plegen van zedendelicten. De vraag is of het beeld van deze groep daders klopt. Het helpt daarbij om ons op de feiten te concentreren die bekend zijn over jeugdige zedendelinquenten. Dit is overigens geen eenvoudige opgave omdat er sprake is van een fors dark number. Van de meeste zedendelicten wordt immers geen aangifte gedaan.

De volgende vragen zullen tijdens deze inleiding aan bod komen: Wat weten we op grond van officiële data van de trends in aangifte en wat betekent dat voor onze kijk op deze jonge daders? Wat is er bekend over hun recidivepatronen en is daar verandering in gekomen in de loop van de jaren? Hoe kunnen we eventuele veranderingen in aangiften en recidive verklaren? Welk onderscheid kunnen we maken binnen deze groep heterogene daders? Wat hebben deze bevindingen voor invloed op de behandeling die hen aangeboden zou moeten worden?
Professor dr. Jan Hendriks, bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie en psychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam en klinisch psycholoog De Waag

11.00 uur Systemische behandeling voor minderjarige zedendaders 
"Ik heb geleerd dat wat ik denk niet overeenkomt met wat de maatschappij denkt, de maatschappij denkt anders over seksuele grenzen dan hoe ik denk."
"Wij als ouders hebben geleerd hoe ons kind denkt en hoe wij hem beter kunnen helpen om een gezonde seksuele ontwikkeling door te maken."

Multi Systeem Therapie-Problem Sexual Behavior is een systemische behandeling in de thuissituatie en bedoeld voor jeugdigen van 10 tot 18 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen. Als gevolg van de ernst van de gedragsproblemen of het delinquent gedrag, is of dreigt de jongere uit huis geplaatst te worden.
MST-PSB heeft tot doel het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de jongere te stoppen, andere ernstige gedragsproblemen te verminderen en het risico op recidive te verlagen. Daarnaast wordt in MST-PSB gewerkt aan het verbeteren van de gezinsrelaties en het verbeteren van probleem-gerelateerd individueel functioneren van gezinsleden. De behandeling is er op gericht uithuisplaatsing te voorkomen. In deze bijdrage maak je kennis met deze vorm van therapie.
Lonneke Broekhoven is systeemtherapeut, Annemarie-Sofie Smulders is orthopedagoog generalist en Julie Willems is seksuologe. Allen werken bij De Viersprong.

12.00 uur Lunchpauze

13.00 uur Intermezzo theater

13.45 uur Eens over de grens altijd over de grens??
Wat te doen als een jongvolwassen man in zijn jeugd seksueel misbruik pleegde en nu zelf een gezin heeft of wil beginnen? Is behandeling ook mogelijk als iemand ontkent seksueel misbruik gepleegd te hebben?
Aan de hand van een casus wordt besproken hoe hier in de praktijk werd samengewerkt aan veiligheid.
Jolanda Verbeek, psychotherapeut De Forensische Zorgspecialisten/de Waag

14.30 uur Koffiepauze

15.00 uur Jeugdige zedenplegers met een licht verstandelijke beperking
Deze spreker wordt later bekend gemaakt

15.45 uur Afsluitende vragenronde

16.15 uur Borrel

 

Doelgroep

Systeemtherapeuten, systeemtherapeutisch werkers, gezinsvoogden, medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdzorg, Reclassering en Politie, MDA-teamleden, kindertherapeuten, traumatherapeuten en forensisch hulpverleners.

Investering

NVRG-leden: EUR 110,00 (incl. btw)
Overige deelnemers: EUR 150,00 (incl. btw)

 

Klik hier om je alvast aan te melden!