6 februari 2023: Lezing Sectie Psychiatrie met Niels Mulder

Op 6 februari 2023 organiseert de Sectie Psychiatrie een online interactieve lezing 'Werken met een (domeinoverstijgend) systeem bij mensen met (ernstige) psychische aandoeningen'. Spreker: Niels Mulder, hoogleraar, psychiater, opleider, onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij gaat in op achtergrond, uitvoering en onderzoek betreffende de methodiek van Resourcegroepen en hoe die in de Nederlandse context momenteel wordt toegepast. Werk je met cliënten met diverse psychiatrische problematiek? Meld je dan aan!

Niels Mulder

 

Werken met een (domeinoverstijgend) systeem bij mensen met (ernstige) psychische aandoeningen 

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben veelal langdurige problemen op meerdere levensgebieden. Ook worden naasten in wisselende mate bij de behandeling betrokken. Tenslotte ervaren deze patiënten in wisselende mate regie over hun eigen leven en behandeling. Er is een systeeminterventie die al deze aspecten probeert te adresseren en waarbij in gecontroleerd onderzoek is aangetoond dat dit ook werkt. Deze benadering heet ''Resourcegroepen'' en kent een lange traditie, onder andere in het werken met families.

In de context van een Resourcegroep draagt de betrokkene zelf naasten voor die deelnemen aan de groep en ook kunnen hulpverleners zowel uit de ggz als uit het sociale domein deelnemen. Dit biedt als praktisch voordeel dat de domeinoverstijgende samenwerking plaatsvindt op het niveau van de betrokkene en diens naasten. Wil je meer weten over hoe deze families en systemen met elkaar kunnen samenwerken? Tijdens de online voordracht zal ik ingaan op achtergrond, uitvoering en onderzoek betreffende deze methodiek en hoe die in de Nederlandse context momenteel wordt toegepast.


Spreker

Prof. dr. Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC en psychiater, opleider en onderzoeker bij Antes, onderdeel van Parnassia Groep. Ook is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.  

 

Doelgroep

Systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers NVRG en overige belangstellenden die werken met cliënten met diverse psychiatrische problematiek.

Datum en tijdstip:
2023-02-06T20:00:00 2023-02-06T21:30:00
Locatie:
Adres:
Online via Zoom

Aanmeldperiode:


Datum en tijdstip

Datum: maandag 6 februari 2023
Tijd: 20:00 - 21:30 uur (inloop v.a. 19.45 uur)


Accreditatie

NVRG - 2 PE-punten


Kosten

€ 45 voor NVRG-leden, € 55 voor niet leden.
Prijzen zijn inclusief btw. 

 

Uiterste aanmelddatum

27 januari 2023

Aanmelden