28 september 2022: Algemene Ledenvergadering en lezing Ellen Aptroot 'De vereniging als organisatie'

Op 28 september 2022 vindt een extra Algemene Ledenvergadering plaats in Zwolle. Belangrijke onderwerpen zijn bestuursverkiezingen en de verenigingsstructuur. Voorafgaand aan de ALV houdt Ellen Aptroot een geaccrediteerde lezing met als titel 'De vereniging als organisatie'. Je bent van harte welkom. 

folder_cover_web

Algemene ledenvergadering

Op de agenda van de ALV staan onder meer de volgende onderwerpen: 

  • Bestuursverkiezingen
  • Vereningsstructuur
  • Jaarverslag 2021

De volledige agenda en alle stukken kun je vanaf 21 september downloaden van de website. Alle leden die zich hebben aangemeld, ontvangen hierover nog een e-mail.


Lezing 'De vereniging als organisatie'

Voorafgaand aan de ALV bieden we een lezing aan met als titel 'De vereniging als organisatie'. Deze lezing wordt gegeven door Ellen Aptroot, NVRG-lid, opleider en supervisor. Ellen is als systeemdenker verbonden aan het Instituut voor Familie Bedrijfskunde (IFBK). Bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is ze als docent werkzaam bij de Master Class voor zorgbestuurders en de Governance Class voor leden van de raden van toezicht in de zorg. Ook is ze Supervisor management en voormalig hoofddocent management Klinisch Psychologen Utrecht. Met Maarten G. Spaander schreef ze ‘OpeRelationele Lenigheid’, over de praktijk van de governance en de verleiding van lineair denken.

Het is niet mogelijk je alleen voor de lezing aan te melden.  


Programma

17.45 – 18.30 uur: Inloop met lichte maaltijd

18.30 – 19.15 uur: Lezing Ellen Aptroot

19.30 – 21.00 uur: ALV

We kijken ernaar uit je op 28 september 2022 te ontmoeten!

Ben je verhinderd? Dan kun je een ander NVRG-lid machtigen een stem voor jou uit te brengen. Stuur een mail aan nvrg@nvrg.nl, dan ontvang je een machtigingsformulier. 

Het NVRG-bestuur:
Edward Koldewijn, voorzitter
Anne Mieke Epema
Els Bos-de Groot
Dick de Bruijn
Erik van der Elst
Robert van Hennik

Datum en tijdstip:
2022-09-28T17:45:00 2022-09-28T21:00:00
Locatie:
Adres:


Aanmeldperiode:
Aanmelden

Bilderberg Grand Hotel Wientjes, nabij station Zwolle

 

Aanmelding is mogelijk vanaf medio augustus.